Česky
Slovensky
English
Polski
Znajdź nas na:  

Nawigacja

DRILL Ocena 360˚

DRILL 360° Feedback jest skutecznym narzędziem oceny i rozwoju pracowników. Zasadą 360° jest analiza zachowań, postaw i umiejętności pracownika. Udzielający informacji zwrotnej są przełożeni, podwładni i współpracownicy. Ta metoda umożliwia obiektywne spojrzenia na potrzeby rozwojowe pracownika. Dostarczymy Państwu kompleksową metodologię, wyszkolimy uczestników badania i nauczymy Państwa właściwej interpretacji wyników tak, aby zmiana zachowani i kompetencji była zbieżna z kierunkiem rozwoju całej Państwa organizacji.

Analiza 360˚ jest narzędziem autorefleksji i rozwoju pracowników. Umożliwia ocenę ich zachowań, postaw i umiejętności przez bezpośredniego przełożonego, podwładnych i współpracowników.

Analiza 360˚ uczy pracownika postrzegania, oceny zachowań i postaw w powiązaniu z pracą zespołu i potrzebami firmy.

Celem analizy 360˚ jest zapewnienie pracownikowi indywidualnej zobiektywizowanej informacji zwrotnej o reprezentowanym przez niego poziomie kompetencji oraz zmotywowanie go do dalszego rozwoju zawodowego i osobowego.

Program wdrażania  DRILL 360˚ zawiera następujące kroki:

 • Sprecyzowanie celów, metodologii, źródeł i oczekiwanych wyników.
 • Ocena istniejącego modelu kompetencyjnego, jego uzupełnienie i skonkretyzowanie do postaci umożliwiającej jego użycie w analizie 360˚.
 • Wytworzenie narzędzia oceny w formie papierowej lub/i on-line, zapewniającej anonimowość oceniających.
 • Opracowanie instrukcji prowadzenia procesu oceny, która będzie zawierać praktyczne przykłady i wytyczne, jak te działania realizować.
 • Realizację pilotażowej oceny na próbce wybranych pracowników, zmierzenie jej efektywności i wykorzystanie  informacji zwrotnej ze strony pracowników, kierownictwa i pozostałych stron do ewentualnych zmian.
 • Przeszkolenie pracowników działu zasobów ludzkich, menedżerów i innych kluczowych pracowników. W przypadku  takiego zlecenia także zapewnienie coachingu lub konsultacji dla pracowników.

Sama analiza składa się z następujących kroków: 

 • Komunikacja o rozpoczęciu procesu oceny przez odpowiedniego pracownika.
 • Wybór oceniających według zatwierdzonej przez Państwa metodologii.
 • Komunikacja z oceniającymi nt. procedury i terminów zapewnienia  informacji zwrotnej ocenianemu.
 • Opracowanie wyników oceny i przekazanie ich (anonimowych, z wyjątkiem własnej oceny i oceny przełożonego) ocenianemu i jego przełożonemu.
 • Opracowanie zbiorczych danych na potrzeby działu personalnego.
 • Zapewnienie instrukcji i wsparcia dla przełożonych.

Konkretna forma, treść i zbiór danych statystycznych analizy 360˚ są w pełni elastyczne i zależą od Państwa wymagań.

DRILL na podstawie własnego doświadczenia i najlepszych praktyk z innych organizacji zapewni Państwu pełne wsparcie przy definiowaniu tych wymagań.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania. Wypełnij swoje dane kontaktowe.

Pozyje oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe.
Należy wypełnić przynajmniej jedno okienko Email i Telefon.

Imię*:
E-mail:
Telefon:
Wiadomość*:
Przepisz kod*:
Chcę innego obrazka!
Kod kontrolny: