Česky
Slovensky
English
Polski
Znajdź nas na:  

Nawigacja

DRILL HR Outsourcing

DRILL HR Outsourcing jest produktem, dzięki któremu nasi konsultanci w Państwa imieniu zarządzają wszystkimi procesami w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Rozwiązanie to jest bardzo często stosowane w firmach, których strategia działania opera się na realizacji tych zadań, które stanowią podstawę funkcjonowania organizacji, a które rozumieją potrzebę zarządzania zasobami ludzkimi, i traktują je jako jeden z kluczowych czynników konkurencyjności firmy na rynku.

Produkt DRILL HR Outsourcing jest kompleksowym produktem pokrywającym wszystkie aspekty zarządzania zasobami ludzkimi. Jest to zbiór narzędzi zapewniających harmonię pomiędzy zwiększaniem produktywności pracowników, rozwojem ich zdolności, umiejętności, motywacji i zadowolenia, a  optymalizacją kosztów personalnych.

DRILL HR Outsourcing  skierowany jest do firm, które skupiają się na swojej kluczowej działalności, ale jednocześnie zdają sobie sprawę z konieczności optymalnego zarządzania zasobami ludzkimi, które jest kluczowe do utrzymania przewagi konkurencyjnej.

DRILL HR Outsourcing definiowany jest w następujących zakresach:

 • Planowanie liczby pracowników i kosztorysowanie środków finansowych na obszar zasobów ludzkich zgodnie z  metodyką planowania obowiązującą w firmie i w nawiązaniu do kluczowych procesów, celów i planowanych działań.
 • Zapewnienie spójności pomiędzy strukturą firmy, liczbą miejsc pracy, a warunkami przeprowadzania kluczowych procesów w firmie tak, aby zdolności i wiedza każdego pracownika zawsze odpowiadały wymaganiom stawianym na danym stanowisku.
 • Definiowanie optymalnych form zarządzania, struktur organizacyjnych i predyspozycji (kompetencji) dla poszczególnych stanowisk. Obsadzanie wakatów zgodnie ze zdefiniowanymi wymaganiami (rekrutacja wewnętrzna i zewnętrzna).
 • Tworzenie systemu wynagradzania i systemu świadczeń pracowniczych, łącznie z prowadzeniem agendy personalnej i płacowej.
 • Zarządzanie produktywnością pracy, motywacją, rozwojem osobistym, kształceniem i zadowoleniem pracowników.
 • Zapewnienie rozwoju osobistego pracowników i zarządzanie karierą.
 • Zarządzanie kulturą firmy i komunikacją wewnętrzną.
 • Pełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

DRILL HR Outsourcing   wypełnia wszystkie czynności wynikające z wymienionych powyżej zakresów:

 • Wstępny audyt personalny w celu zidentyfikowania dokładnych potrzeb i oczekiwań Państwa firmy w zakresie pracy z zasobami ludzkimi, analizę czynności wykonywanych w Państwa firmie, analizę warunków pracy, analizę aktualnej struktury organizacyjnej, systemu motywacyjnego, analizę produktywności i wynagradzania. Sposób i metody kształcenia i rozwoju pracowników, środowisko pracy i kultura firmy. Integralną częścią jest też szczegółowa analiza pozycji firmy na rynku i specyficznych warunków prowadzenia biznesu.
 • Planowanie zatrudnienia tak, aby firma mogła wspierać wszystkie swoje działania biznesowe i osiągnąć planowane cele.
 • Przeprowadzanie badań rynku pracownika dla późniejszego wykorzystania w wyszukiwaniu i rekrutacji pracowników. Identyfikacja potencjalnych źródeł pozyskania pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, śledzenie konkurencyjnych ofert zatrudnienia.
 • Rekrutacja pracowników etatowych i pracowników zewnętrznych, zwłaszcza za pomocą produktów DRILL Executive Search, DRILL Recruitment, DRILL Temporary, DRILL Assessment Center. Zmiana lub stworzenie efektywnego procesu rekrutacji, wraz z możliwością implementacji zautomatyzowanego wsparcia rekrutacji. Przygotowanie opisu stanowisk i oferty wolnych miejsc pracy (wewnątrz i poza firmą), prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych, wstępny wybór kandydatów, sprawdzanie referencji, realizacja Assessment Center, testowanie wiedzy, zdolności i umiejętności, testowanie psychometryczne i sprawdzanie wiarygodności z punktu widzenia bezpieczeństwa firmy. Negocjowanie warunków z wybranymi kandydatami, zawieranie umów o pracę i kontraktów menedżerskich.
 • Wprowadzenie i monitorowanie kryteriów ilościowych i jakościowych do mierzenia produktywności. Wytworzenie lub zmiana metodyki i stosowania systemu regularnej oceny produktywności pracowników.
 • Wprowadzenie i utrzymanie systemu motywacyjnego i wynagradzania pracowników, łącznie z niepieniężnymi benefitami i świadczeniami ze strony firmy. Śledzenie i analiza wynagrodzeń w konkurencyjnych firmach i w firmach o podobnym charakterze działalności.
 • Prowadzenie agendy personalnej i płacowej, łącznie z obliczaniem wynagrodzeń. Prowadzenie spraw administracyjnych,oraz dokumentacji personalnej. Opracowanie i analiza danych o pracownikach, opracowywanie statystyk personalnych i udzielanie informacji uprawnionym podmiotom.
 • Implementacja, stosowanie i rozwój systemu informacyjnego dedykowanego zarządzaniu zasobami ludzkimi, łącznie z portalowymi rozwiązaniami HR.
 • Mierzenie zadowolenia, lojalności i motywacji pracowników. Badanie opinii i postaw pracowników w kwestiach funkcjonowania firmy. Zalecanie i implementacja działań zmierzających do wzrostu zadowolenia, motywacji i lojalności pracowników.
 • Wprowadzenie i utrzymanie systemu kształcenia i rozwoju osobistego pracowników. Identyfikacja potrzeb w zakresie kształcenia, planowania kształcenia, analiza wyników i skuteczności programów kształcenia. Organizacja programu zarządzania karierą i Succession Planning.
 • Doradztwo psychologiczne i pomoc pracownikom w rozwiązywaniu problemów osobistych, które mogłyby negatywnie wpływać na wyniki ich pracy.
 • Wytworzenie i utrzymanie systemu rozwiązywania problemów dyscyplinarnych i skarg pracowników. Funkcja eksternistycznego rzecznika firmy. Wprowadzenie zasady/polityki zgłaszania zagrożenia (Whistle Blowing Policy).
 • Wytworzenie i utrzymanie programu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy.
 • Wprowadzenie i utrzymanie systemu komunikacji z pracownikami (np. Intranet, czasopisma firmowe, organizacja wyjazdowych posiedzeń, konkursów, programów motywacyjnych itp.).
 • Prowadzenie spraw usług socjalnych, np. wyżywienie, aktywność sportowa i kulturalna pracowników itp.
 • Organizacja programu obowiązkowej opieki zdrowotnej dla pracowników.
 • Zapewnianie zgodności polityki personalnej z obowiązującymi przepisami prawa, śledzenie rozwoju regulacji prawnych dotyczących pracy.
 • Przeprowadzanie audytów efektywności organizacji, przeprowadzanie restrukturyzacji i zmian organizacyjnych.
 • Downsizing i outplacement pracowników.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania. Wypełnij swoje dane kontaktowe.

Pozyje oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe.
Należy wypełnić przynajmniej jedno okienko Email i Telefon.

Imię*:
E-mail:
Telefon:
Wiadomość*:
Przepisz kod*:
Chcę innego obrazka!
Kod kontrolny: