Česky
Slovensky
English
Polski
Znajdź nas na:  

Nawigacja

Dla firm
DRILL Consulting & Support

DRILL Consulting & Support

Chcielibyśmy zaproponować Państwu kompleksowe usługi doradcze w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, a w szczególności budowanie strategii polityki personalnej, mierzenie efektywności pracowników, wynagradzania pracowników, kształcenia i rozwoju, określenia i badania kulturę organizacyjną firmy oraz doradztwo w zakresie prawa pracy.

Oferujemy Państwu kompleksowe usługi doradcze i konsultacje w zakresie w zarządzania zasobami ludzkimi. Podstawą naszego działania jest wnikliwa identyfikacja Państwa potrzeb, wymagań i oczekiwań, zrozumienie powodów, które prowadzą do korzystania z usług doradztwa oraz dokładne poznanie warunków rynku oraz w Państwa firmie, zwłaszcza w stosunku do otoczenia, zwyczajów i kultury firmowej.

Doradztwo i wsparcie na poziomie strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi nastawione jest zwłaszcza na:

 • Zapewnienie spójności między strategicznymi celami firmy a strategią zarządzania zasobami ludzkimi.
 • Zapewnienie spójności między strategią zarządzania zasobami ludzkimi a wykonywaniem codziennych zadań.
 • Zdefiniowanie roli, zadań i obowiązków działu zasobów ludzkich oraz jego wsparcie w pełnieniu ogólnofirmowych celów.
 • Organizacyjne i funkcyjne miejsce działu zasobów ludzkich w strukturze organizacyjnej i w systemie zarządzania spółką.
 • Rozdzielenie uprawnień i odpowiedzialności działu zasobów ludzkich.
 • Wprowadzanie mierzalnych wskaźników jakości i efektywności procesów.
 • Projektowanie przepływu informacji wewnątrz działu, z działami współpracującymi i pracownikami.
 • Stworzenie procesów kontrolnych.
 • Ustalanie priorytetów we wprowadzaniu zmian i zarządzanie projektami HR, np. implementacja narzędzia do wspierania takich czynności jak: rekrutacja i wybór pracowników, ocena pracowników, rozwój zawodowy lub plan rozwoju.
 • Opracowanie wewnętrznych aktów regulacyjnych, regulaminów, instrukcji i instrukcji roboczych, ewentualnie adaptacja przepisów spółki-matki do lokalnych warunków oraz doprowadzenie do zgodności z właściwym porządkiem prawnym.
 • Doradztwo we wprowadzaniu i utrzymaniu systemu zarządzania jakością według standardu ISO w zakresie strategii i zarządzania zasobami ludzkimi.

Doradztwo w zakresie polityki personalnej:

Analiza systemu zarządzania zasobami ludzkimi:

 • Porównanie wskaźników produktywności, efektywności i jakości procesów z innymi firmami (benchmarking pracowników).
 • Analiza potencjału pracowników.
 • Przeprowadzanie audytu personalnego z wykorzystaniem produktu DRILL Audyt.

Ocena produktywności pracowników:

Wynagradzanie pracowników:

 • Opracowanie strategii wynagradzania pracowników z uwzględnieniem typu firmy, jej kultury, pozycji i ogólnej sytuacji na rynku.
 • Pomoc inwestorom i firmom wchodzącym na dany rynek w adaptacji korporacyjnych standardów wynagradzania do lokalnych warunków.
 • Doradztwo we wprowadzaniu specjalnych form wynagradzania w okresie transformacji firmy (np. prywatyzacja, akwizycja itp.).
 • Opracowanie/zmiana systemu wynagradzania i systemu świadczeń pracowniczych.

Kształcenie i rozwój pracowników:

 • Analiza potrzeb kształcenia i rozwoju osobistego pracowników.
 • Projektowanie systemu ciągłego kształcenia pracowników.

Budowanie kultury firmowej:

 • Opracowanie koncepcji budowania kultury firmy.
 • Opracowanie koncepcji komunikacji wewnętrznej, budowanie narzędzi i kanałów komunikacyjnych.
 • Prowadzenie i moderowanie spotkań pracowników.
 • Implementacja narzędzi komunikacyjnych.

Doradztwo w zakresie prawa pracy:

 • Prowadzenie i aktualizacja dokumentacji związanej z prawem pracy.
 • Reprezentowanie w sporach w zakresie prawa pracy.
 • Rozwiązywanie problemów dyscyplinarnych.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania. Wypełnij swoje dane kontaktowe.

Pozyje oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe.
Należy wypełnić przynajmniej jedno okienko Email i Telefon.

Imię*:
E-mail:
Telefon:
Wiadomość*:
Przepisz kod*:
Chcę innego obrazka!
Kod kontrolny: