Česky
Slovensky
English
Polski
Znajdź nas na:  

Nawigacja

Dla firm
DRILL Outplacement

DRILL Outplacement

W związku z dynamicznymi zmianami na rynku, zmian organizacyjne prowadzących do zmniejszenia ogólnej liczby pracowników, mogą stanowić o przyszłości całej firmy. Jest to proces niezwykle wrażliwy, z punktu widzenia zarządzania zasobami ludzkimi w firmie.  Oferowane przez nas rozwiązanie opiera się na stworzeniu strategii i harmonogramu projektu, szkoleniu pracowników i zaplanowaniu działania w taki sposób, aby nie wpłynęły na efektywność całej firmy. Szkolimy i wspieramy menedżerów podczas całego procesu reorganizacji. Integralną częścią projektu jest aktywne wsparcie jego uczestników, w znalezieniu nowego zatrudnienia.

Produkt DRILL Outplacement oferuje kompleksową pomoc w zakresie zmian organizacyjnych prowadzących do redukcji zatrudnienia.

DRILL Outplacement skierowany jest do wszystkich pracowników, którzy są lub mogą być dotknięci procesem reorganizacji i redukcji zatrudnienia:

 • Menedżerów.
 • Zwalnianych pracowników.
 • Pracowników pozostający w stosunku pracy.

Produkt DRILL Outplacement oferuje następujące usługi:

 • Opracowanie strategii zwalniania pracowników (również z uwzględnieniem wykorzystania programu dobrowolnych odejść).
 • Przygotowanie harmonogramu i planu reorganizacji oraz outplacement.
 • Przygotowanie i przeszkolenie menedżerów w zakresie właściwej realizacji planu reorganizacji i outplacement.
 • Przygotowanie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w celu eliminacji/ograniczenia  rozprzestrzeniania się niepełnych i nieprawdziwych informacji w firmie.
 • Komunikacja z pracownikami bezpośrednio dotkniętymi zmianami organizacyjnymi.
 • Wsparcie i doradztwo  podczas całego procesu reorganizacji.
 • Negocjacje ze wszystkimi zainteresowanymi grupami, zwłaszcza z organizacjami związkowymi.

DRILL Outplacement oferuje pomoc zwalnianym pracownikom w następującym zakresie:

 • Przeprowadzenie analizy ich potencjału pracowniczego i osobistych predyspozycji.
 • Zaproponowanie i realizacja programu, który wesprze ich mocne strony i zwiększy szanse znalezienia nowego zatrudnienia (np. przekwalifikowanie, kształcenie).
 • Pomoc w adaptacji i udzielenie pomocy psychologicznej.
 • Przygotowanie do aktywnego szukania nowego zatrudnienia, łącznie z analizą rynku pracy.
 • Wsparcie podczas szukania nowego zatrudnienia odpowiadającego ich kwalifikacjom i oczekiwaniom.
 • Pomoc w opracowaniu życiorysu i innych form komunikacji podczas poszukiwania nowej pracy.
 • Doradztwo w przygotowaniu do rozmów rekrutacyjnych.
 • Pomoc w analizie przyczyn niepowodzenia w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • Doradztwo podczas adaptacji w nowej pracy.
 • Doradztwo w zakresie prawa pracy.

Produkt DRILL Outplacement przynosi Państwa firmie następujące korzyści:

 • Zachowanie dobrej opinii i pozytywnego wizerunku firmy, jako dobrego pracodawcy (wewnątrz i na zewnątrz).
 • Zapewnienie spójnej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.
 • Zmniejszenie prawdopodobieństwa konfliktów między Państwa firmą i zwalnianymi pracownikami (łącznie z ewentualnymi sporami prawnymi).
 • Utrzymanie kluczowych pracowników.
 • Utrzymanie i motywacja pracowników w trakcie i po reorganizacji.

Łączenie DRILL OutplacementDRILL Performance Management i DRILL Audyt zapewni Państwu kompleksową wiedzę dotyczącą predyspozycji zawodowych i  osobowościowych pracowników.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania. Wypełnij swoje dane kontaktowe.

Pozyje oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe.
Należy wypełnić przynajmniej jedno okienko Email i Telefon.

Imię*:
E-mail:
Telefon:
Wiadomość*:
Przepisz kod*:
Chcę innego obrazka!
Kod kontrolny: