Česky
Slovensky
English
Polski
Znajdź nas na:  

Nawigacja

Dla firm
DRILL Turn Key Solution

DRILL Turn Key Solution

Zdarza się, iż dynamiczne zmiany na rynku wymagają stworzenie nowej, lub reorganizację istniejącej struktury organizacyjnej firmy. Nasza propozycja dotyczy wsparcia tego procesu przez zaproponowanie efektywnej struktury, rekrutację pracowników i ich szkolenie (ewentualnie ocena predyspozycji fachowych i osobowościowych obecnych pracowników). Obejmuje też stworzenie wszystkich procesów i procedur potrzebnych do funkcjonowania jednostki, wprowadzenie systemu zarządzania, dostawę metodyk i narzędzi, oraz finalne przekazanie kompletnej i funkcjonującej jednostki klientowi.

Produkt DRILL Turn Key Solution idealnie kombinuje implementację procesów zarządzania w poszczególnych dziedzinach rozwoju firmy z wyszukiwaniem i umieszczeniem odpowiednich kandydatów. Produkt jest przeznaczony zwłaszcza dla nowo powstających firm, firm, które dywersyfikują ofertę swoich usług, ekspandują poza swój pierwotny zakres działalności lub wprowadzają znaczną restrukturyzację organizacyjną lub procesową. DRILL Turn Key Solution może też bardzo pomóc małym i średnim firmom, które dzięki swoim sukcesom handlowym i potrzebom w zakresie liczby pracowników oraz złożoności procesów już nie mogą nadal być dobrze zarządzanie formą przedsiębiorstwa rodzinnego i przechodzą na procesowy sposób zarządzania.

Istotą produktu DRILL Turn Key Solution jest wybudowanie nowej lub zasadnicza reorganizacja istniejącej organizacji, łącznie z analizą potrzeb personalnych, stworzeniem odpowiedniej struktury organizacyjnej, wyborem i przyjęciem pracowników i ich wyszkoleniem (ewentualnie analiza fachowych i osobowościowych predyspozycji obecnych pracowników), opracowanie wszystkich procesów i procedur potrzebnych do funkcjonowania organizacji, wprowadzenie, dostawa metodyk i narzędzi, oraz przekazanie kompletnej i funkcjonującej organizacji klientowi.

Podstawowymi elementami produktu DRILL Turn Key Solution są:

 • Szczegółowa identyfikacja Państwa potrzeb i zrozumienie powodów, które prowadzą Państwa do reorganizacji lub budowy nowej organizacji. 
 • Zrozumienie warunków firmy, jej środowiska, zwyczajów, kultury i prawidłowości i dynamiki rynku, na którym działa. 
 • Uzgodnienie Państwa wymagań.
 • Analiza potrzeb personalnych nowo powstającej jednostki organizacyjnej (w razie potrzeby przeprowadzenie audytu personalnego firmy).
 • Opracowanie i wytworzenie nowej struktury organizacyjnej.
 • Opracowanie wymagań kwalifikacyjnych i osobowościowych dla poszczególnych stanowisk.
 • Opracowanie opisów pracy wraz z opracowaniem kryteriów monitorowania, mierzenia i analizy produktywności poszczególnych pracowników i całej jednostki organizacyjnej (Key Performance Indicators). 
 • Opracowanie procesów kontrolnych.
 • Opracowanie systemu nieustannego kształcenia pracowników jednostki organizacyjnej.
 • Opracowanie lub zmiany systemu wynagradzania i świadczeń pracowniczych.
 • Wyszukiwanie odpowiednich kandydatów (zwłaszcza z pomocą DRILL Executive Search i DRILL Recruitment) na potrzebne stanowiska w danej jednostce organizacyjnej.
 • Opracowanie i wytworzenie modelu procesowego jednostki organizacyjnej i jego integracja do istniejących procesów firmy w celu zapewnienia wzajemnej konsystencji.
 • Opracowanie przepływu informacji wewnątrz jednostki organizacyjnej i w kierunku do współpracujących jednostek organizacyjnych.
 • Wytworzenie i implementacja procesów kierowniczych jednostki organizacyjnej.
 • Opracowanie wewnętrznych aktów regulacyjnych, regulaminów, wytycznych i instrukcji roboczych, ewentualnie adaptacja przepisów ponadnarodowych macierzystej firmy do warunków miejscowych i doprowadzenie do zgodności z właściwym porządkiem prawnych.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania. Wypełnij swoje dane kontaktowe.

Pozyje oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe.
Należy wypełnić przynajmniej jedno okienko Email i Telefon.

Imię*:
E-mail:
Telefon:
Wiadomość*:
Przepisz kod*:
Chcę innego obrazka!
Kod kontrolny: