Česky
Slovensky
English
Polski
Znajdź nas na:  

Nawigacja

Dla firm
DRILL Audit

DRILL Audyt

DRILL Audyt jest przeznaczony do analizy poziomu zarządzania zasobami ludzkimi w Państwa firmie, a w szczególności do planowania zatrudnienia i wysokości budżetu, efektywność kluczowych procesów i struktury organizacyjnej w firmie, zarządzania produktywnością pracy, kształceniem i rozwojem osobistym.

Zadaniem DRILL Audyt jest ustalenie stanu i poziomu jakości zarządzania zasobami ludzkimi. Ma być dla zarządu informacją o działaniach w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w ramach istniejącej strategii lub podstawą do zdefiniowania nowej strategii zarządzania zasobami ludzkimi.

DRILL Audyt jest nastawiony na istnienie, zarządzanie i efektywność następujących procesów:

 • Planowanie zasobów siły roboczej i środków finansowych zgodnie z firmową metodyką planowania i w nawiązaniu do kluczowych procesów firmowych, planowanych działań i celów.
 • Efektywność form zarządzania, struktur organizacyjnych i zarządzania produktywnością pracy, definiowanie predyspozycji na poszczególne stanowiska i ich obsadzanie zgodnie ze zdefiniowanymi wymaganiami (rekrutacja wewnętrzna i zewnętrzna).
 • Prowadzenie agendy personalnej i płacowej, łącznie z audytem efektywności systemów płacowych i systemów świadczeń pracowniczych.
 • System controllingu personalnego.
 • Zarządzanie produktywnością, motywacją, rozwojem osobistym, kształceniem i zadowoleniem pracowników.
 • Zarządzanie kulturą firmową i komunikacją wewnętrzną.
 • Pełnienie obowiązków firmy w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy i ochrony przeciwpożarowej.

Wynikiem audytu jest analiza przedkładana przeważnie w formie prezentacji najwyższemu kierownictwu Państwa firmy, składająca się z części analitycznej (ustalenia i SWOT) oraz z części zawierającej zalecenia dla poprawy istniejącego stanu, z orientacją na działania krótko- i długoterminowe.

Podstawowymi metodami stosowanymi w ramach produktu DRILL Audyt są:

 • Porównanie praktyki zarządzania zasobami ludzkimi z podstawowymi firmowymi zaleceniami w tym obszarze.
 • Kontrola procesów zarządzania zasobami ludzkimi z identyfikacją słabych punktów.
 • Rozmowy z kierownictwem, pracownikami działu zasobów ludzkich i wyznaczonymi grupami pracowników (łącznie z byłymi pracownikami).
 • Ankieta.
 • Porównanie z „najlepszymi praktykami” na rynku.
 • Porównanie pracy działu zasobów ludzkich z wymaganiami ustawowymi (zwłaszcza w zakresie administracji personalnej, agendy płacowej, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy i ochrony przeciwpożarowej).

Oprócz kompleksowego produktu DRILL Audyt możemy też realizować tylko niektóre jego części, na przykład

DRILL Audyt personalny

DRILL Audyt personalny koncentruje się na mapowaniu i ocenie wykorzystania siły roboczej. Zawiera ocenę wiedzy i umiejętności pracowników, porównując je z kwalifikacjami
i oczekiwaniami. Tym samym audyt personalny ocenia skuteczność struktur wobec liczby pracowników, a co za tym idzie efektywności ich wykorzystania.

DRILL Audyt motywacyjny

Ten rodzaj audytu określa ogólny poziom motywacji pracowników, identyfikuje i mierzy kluczowe czynniki wpływające na motywację pracowników w danym środowisku pracy. Audyt określa wagę wpływu poszczególnych czynników, na ogólny poziom zadowolenia w firmie. Celem jest efektywne alokowanie środków wzmagających motywację pracowników. Audyt składa się z badania motywacji, kontroli systemu i wdrożenia konkretnych narzędzi.

DRILL Audyt menedżerski

Audyt menedżerski jest bardzo zaawansowanym narzędziem oceny i rozwoju kluczowych kompetencji menedżerskich, potencjały poszczególnych menedżerów, ale także efektywności pracy zespołowej. Wyniki audytu kompetencji każdego menedżera tworzy plan jego rozwoju.

DRILL Badania zadowolenia pracowników

Usługa polegająca na badaniu satysfakcji pracowników poprzez identyfikację kluczowych czynników wpływających na jej poziom. Wyniki badań pomogą określić przyczyny niezadowolenia pracowników.

DRILL Audyt efektywności organizacyjnej

Dzięki te usłudze tworzymy mapę organizacji i definiujemy kluczowe procesy decydujące o jej skutecznym działaniu. Audyt bierze również pod uwagę zgodność procesów ze strategią firmy. Efektem audytu jest obraz funkcjonowania struktury organizacyjnej i wydajności pracy.

DRILL Audyt procesów HR

System ten mapuje i sprawdza kluczowe procesy HR w firmie i ocenia, w jaki sposób procesy te spełniają swoją funkcję w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Określa zakres działań i procesów, które zapewniają przestrzeń dla dalszego rozwoju i usprawniania procesów HR.

DRILL Audyt komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej

To rozwiązanie koncentruje się na ocenie funkcjonalności i efektywności istniejących procesów, komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Bada efektywne wykorzystanie narzędzi komunikacyjnych. Audyt jest analizą działań w obszarze PR.

DRILL Audyt kultury firmy

Audyt kultury organizacyjnej analizuje obecny stan i określone elementy wpływające na ogólny klimat organizacyjny. Audyt ma na celu ocenę skuteczności stosowanych rozwiązań
i ewentualną rekomendację zmian.

DRILL Badania opinii pracowników

Badanie opinii pracowników jest wyspecjalizowanym produktem służącym ocenie poszczególnych działań i kierunków rozwoju firmy. Dzięki zastosowaniu anonimowych ankiet zbadamy poglądy pracowników na temat konkretnych wydarzeń w firmie, planowanych lub realizowanych zmian. Dzięki niemu możemy badać poglądy pracowników na kluczowe wydążenia mogące mieć wpływ na lojalności, poziom satysfakcji, motywacji, itp.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania. Wypełnij swoje dane kontaktowe.

Pozyje oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe.
Należy wypełnić przynajmniej jedno okienko Email i Telefon.

Imię*:
E-mail:
Telefon:
Wiadomość*:
Przepisz kod*:
Chcę innego obrazka!
Kod kontrolny: