Česky
Slovensky
English
Polski
Znajdź nas na:  

Nawigacja

Dla firm
DRILL IT Contracting

DRILL IT Contracting

DRILL IT Contracting jest to produkt oferujący szybkie i efektywne zaspokojenie nieustannie rosnącego zapotrzebowania na specjalistów w branży technologii informacyjnych. Rozwiązanie jest zbliżone do produkt DRILL Contracting & Interim Management i zapewnia Państwu realizację krótko i długoterminowych projektów informatycznych, zwłaszcza w obszarze Project Managementu, Developmentu, Analiz Systemowych, specjalistów baz danych, architektów i testerów. W razie potrzeby jesteśmy w stanie również zapewnić zespół programistyczny i projektowy.

DRILL IT Contracting (czasami określany jako IT body shopping lub leasing specjalistów IT) to coraz częstsza metoda zaspokojenia zapotrzebowania firm na specjalistów z tej branży, w szczególności w zakresie developmentu. Wynajęci „podwykonawcy” nie tylko szybko i sprawnie osiągają założone przez Państwa cele w projektach, do których zostali skierowani. To także sposób dla Państwa pracowników na pozyskanie od nich informacji, wiedzy i nowych umiejętności. Możliwy jest także długookresowy wynajem pracowników. Usługa ta pozwoli Państwa firmie na obniżenie planowanej liczby pracowników etatowych przy jednoczesnym spadku wydatków płacowych i okołopłacowych. Równocześnie oferujemy Państwu możliwość zatrudniania własnych (kilku lub wszystkich) pracowników w danym obszarze w ramach wykorzystania ich wolnych zasobów.

DRILL IT Contracting to doskonałe rozwiązanie szczególnie przy pracy projektowej lub w przypadku, gdy nie jest możliwe całkowite oddelegowanie do danego zadania kluczowych pracowników Państwa firmy. DRILL IT Contracting to także najlepsze rozwiązanie, gdy muszą Państwo szybko zareagować na zmiany na rynku, gdy Państwa kluczowi pracownicy nie są w stanie podjąć się kolejnego zadania, a wymagania czasowe, formalne i/lub finansowe nie pozwalają Państwu na samodzielne przeprowadzenie procesu rekrutacji.

W ramach usług DRILL IT Contracting oferujemy Państwu specjalistów branży IT, a w szczególności:

 • Konsultantów SAP dla modułów: FI, CO, AM, BC, PS, HR, PM, PS, MM, QM, PP, SD, Cross Application (WF, BW, CRM and APO), NetWeaver and IS – U.
 • Developerów (ABAP, JAVA, C++,.NET, PHP, Oracle, technologie webowe, iOS, Android, Embeded, itp.).
 • Administratorów systemów (Windows, Unix, Linux, SharePoint, ActiveDirectory, HyperV).
 • Specjalistów ds. baz danych (Oracle, SQL, mySQL, DB2, Teradata).
 • Analityków systemowych i biznesowych.
 • Konsultantów technicznych (systemy ERP).
 • Konsultantów (BI/DWH, ETL, Data Mining, optymalizacja procesów biznesowych, ArcSight – Security, CISA, CISSP, CISM).
 • Kierowników projektów (ASAP, PRINCE 2, PMI, IPMA, SCRUM, ITIL).
 • Specjalistów IT (bezpieczeństwo informatyczne, sieci IT, audyt IT, itp.)
 • Architektów rozwiązań IT.

Czas korzystania z usług specjalistów IT za pośrednictwem DRILL IT Contracting waha się zazwyczaj od trzech miesięcy do dwóch lat, w zależności od Państwa konkretnych potrzeb.

Korzystanie z produktu DRILL IT Contracting Państwu przynosi następujące korzyści:

 • Elastyczność reakcji na zmieniającą się sytuację na rynku.
 • Mniejsze koszty w porównaniu z wydatkami związanymi z zatrudnieniem nowych pracowników oraz wydatkami niezbędnymi na podnoszenie kwalifikacji własnych specjalistów (które to koszty są szczególnie wysokie, a szkolenia nieuniknione w branży IT); Oszczędności związane z brakiem konieczności obsługi administracyjnej i kadrowej oraz brakiem kosztów poniesionych przy ewentualnym rozwiązaniu umowy o pracę.
 • Mniejsze koszty w porównaniu z wynajęciem odpowiednich specjalistów na czas nieokreślony lub oddaniem danego obszaru podwykonawcy.
 • Efektywniejsza kontrola nad wydatkami na development i wdrożenia danych rozwiązań, zarządzania projektami i innymi obszarami IT w Państwa firmie. Wydatki na zewnętrznych współpracowników IT można wcześniej szczegółowo określić, zaplanować, wpisać w umowy i kontrolować. W porównaniu z wykorzystaniem Państwa etatowych pracowników, najem specjalistów to większa kontrola nad sferą finansową oraz jakością wykonywanej przez nich pracy. Mogą Państwo lepiej przewidzieć wydatki, podając nam szczegółowy cel, cenę, którą mogą Państwa zapłacić oraz horyzont czasowy najmu.
 • Kontrola nad liczbą pracowników bez konieczności zwiększania liczby pracowników etatowych.
 • Szansa na pozyskanie wiedzy i nowych umiejętności od doświadczonych i wysoko wykwalifikowanych specjalistów (posiadających aktualną wiedzę na temat zmian technologicznych, trendów i metodologii). Co ważne, mogą Państwo to uzyskać bez konieczności zawierania umowy o pracę, czy inwestowania w szkolenie etatowych pracowników IT. Mogą Państwo także wybrać kandydatów, którzy najlepiej pasować będą do Państwa wizji i wymagań.
 • Mniejsze ryzyko całkowitej zależności od podwykonawcy.
 • Wynajęci pracownicy dzielą się wiedzą i doświadczeniem, które Państwa pracownicy etatowi mogą wykorzystać w swojej dalszej pracy.
 • Zróżnicowanie członków zespołu. Eksperci zewnętrzni zwykle dzielą się swoim bogatym doświadczeniem w pracy w innych firmach: często w środowiskach wielonarodowych i wielokulturowych. Świeże spojrzenie na dany problem może być nie tylko inspirujące dla Państwa pracowników, może także mieć pozytywny wpływ na ich przyszłe działania.

Wybór odpowiednich współpracowników z branży IT jest bardzo indywidualny i zawsze realizowany w ścisłej współpracy z klientem. Kwalifikacje każdego kandydata są weryfikowane przez naszą spółkę. Naszym celem jest znalezienie dla Państwa osoby spełniającej nie tylko wymogi dot. kwalifikacji zawodowych, ale także posiadającej cechy, które umożliwią jej szybką adaptację w Państwa firmie. Z tego punktu widzenia bardzo ważna jest efektywna komunikacja wewnętrzna, aby tymczasowo działający specjalista nie był postrzegany jako zagrożenie dla dotychczasowych pracowników. Kontrola działania kontraktora przeprowadzana jest po uzgodnieniu z klientem w ustalonych interwałach czasowych.

Jeżeli w trakcie pracy danej osoby firma, ze względu na jego wiedzę, doświadczenie i zdolności, wyrazi zainteresowanie jego zatrudnieniem na stałe, nasza spółka dostosuje się do Państwa decyzji i wyceni usługę w ramach standardowych warunków produktu DRILL Executive Search.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania. Wypełnij swoje dane kontaktowe.

Pozyje oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe.
Należy wypełnić przynajmniej jedno okienko Email i Telefon.

Imię*:
E-mail:
Telefon:
Wiadomość*:
Przepisz kod*:
Chcę innego obrazka!
Kod kontrolny: