Česky
Slovensky
English
Polski
Znajdź nas na:  

Nawigacja

Dla firm
DRILL Career Management

DRILL Career Management

Career Management jest to system planowania i zarządzania karierą, który stanowi integralną część systemu rozwoju zawodowego pracowników. Umożliwia on stworzenie indywidualnego programu rozwojowego dla pracownika, poprzez zastosowanie takich narzędzi jak coaching i mentoring.

Career Management jest przede wszystkim procesem wspomagającym Succession Planning i opierającym się na szczegółowej identyfikacji potrzeb rozwojowych pracownika za pośrednictwem Development Centrum i diagnostyki psychologicznej.

Chociaż to pracodawca definiuje i organizuje procesy w ramach planowania kariery, konieczne jest, aby jej planowanie było określane jako wspólna odpowiedzialność pracodawcy i danego pracownika. To szansa dla pracownika na rozwijanie swoich kompetencji i umiejętności z pomocą pracodawcy oraz przygotowywanie się do rozwoju kariery.

Za pośrednictwem efektywnie zarządzanego planowania kariery pracodawca podnosi ogólną jakość pracy swoich pracowników i ich efektywność (ich zdolność do uzyskiwania lub przekraczania oczekiwanych wyników w pracy), co jest jedną z kluczowych przewag konkurencyjnych. Jasno zdefiniowane i przestrzegane zasady planowania kariery zwiększają motywację poszczególnych pracowników, aby osiągać wyższą efektywność i zwiększać w ten sposób ogólną produktywność firmy.   Jest to też jeden z elementów kultury firmowej.

Identyfikacja pracowników z wysokim potencjałem rozwojowym i/lub wysoką efektywnością pracy następuje zazwyczaj według prostych kryteriów w ramach oceny wyników pracy. Kryteria te są zazwyczaj różne jakościowo dla różnych poziomów funkcyjnych poziomów stanowisk. Jeżeli pracownicy wypełnią wszystkie wymagania dla danego poziomu, zapewniany im jest program dalszego rozwoju zawodowego, aby byli przygotowani do przyjęcia wyższej odpowiedzialności w ramach wyznaczonej ścieżki kariery. Można również połączyć plany rozwoju karier z planowaniem następstwa na dane stanowisko. Grupa pracowników z wysoki potencjałem rozwoju zawodowego i/lub wysoką efektywnością pracy będzie w sposób naturalny brana pod uwagę przy wyborze następców na kluczowe stanowiska menedżerskie i stanowiska kluczowych specjalistów.

Spółka DRILL oferuje Państwu pomoc w opracowywaniu i analizie procesów zarządzania karierą tak, aby były one zgodne z pozostałymi procesami w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w Państwa firmie.

Do podstawowych narzędzi Career Management należy coachingmentoring.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania. Wypełnij swoje dane kontaktowe.

Pozyje oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe.
Należy wypełnić przynajmniej jedno okienko Email i Telefon.

Imię*:
E-mail:
Telefon:
Wiadomość*:
Przepisz kod*:
Chcę innego obrazka!
Kod kontrolny: