Česky
Slovensky
English
Polski
Znajdź nas na:  

Nawigacja

DRILL Recruitment

Usługa polegająca na rekrutacji pracowników na różne stanowiska, poczynając od stanowisk asystenckich, poprzez stanowiska specjalistyczne, aż po niższy i średni szczebel menedżerski. Projekt jest prowadzony głównie w oparciu o selekcję kandydatów z baz danych, ogłoszeń oraz z innych źródeł takich jak specjalistyczne fora i portale internetowe.

Produkt DRILL Recruitment jest podstawową usługą służącą do wyszukiwania odpowiednich pracowników na różne typy stanowisk, poczynając od stanowisk asystenckich, poprzez stanowiska specjalistów, aż po niższy i średni szczebel menedżerski. Specyfikację obsadzanego stanowiska można przesłać nam pocztą elektroniczną lub przekazać telefonicznie. Następnie nasz konsultant spotka się z Państwem w celu doprecyzowania zadania: wymagań zawodowych, kwalifikacji i cech osobowych dotyczących kandydatów i omówienia wszystkich ważnych aspektów procesu rekrutacji. Nasz konsultant opracuje propozycję ogłoszenia i plan czasowy realizacji Państwa zlecenia. W przypadku ogłoszenia z podaniem nazwy Państwa firmy  jego forma graficzna zostanie z Państwem skonsultowana. DRILL Recruitment można łączyć z innymi produktami w naszej ofercie, głównie z produktami DRILL Assessment Center i DRILL Psychological Testing w celu uzyskania pogłębionych informacji o wybranych kandydatach z punktu widzenia zawodowego i osobowościowego.

Koszt zlecenia ustalany jest zazwyczaj w formie wielokrotności wynagrodzenia miesięcznego, ewentualnie jako procent wynagrodzenia rocznego oferowanego na danym stanowisku lub jako stała cena umowna. Państwa płatność powinna nastąpić dopiero w przypadku pomyślnego znalezienia przez nas kandydata i podpisania z nim umowy o pracę. Do tej chwili wszelkie usługi w ramach DRILL Recruitment są bezpłatne.

Do wyszukiwania odpowiednich kandydatów stosujemy następujące procesy:

Wyszukiwanie i wybór z bazy danych naszej spółki

 • Korzystamy z własnej rozległej międzynarodowej bazy danych zawierającej profile kandydatów z różnych branży i krajów/lokalizacji.
 • Każdy z kandydatów przechodzi rozmową w naszej spółce, sprawdzamy jego znajomość języków obcych i inne kwalifikacje zawodowe.
 • Każdemu z kandydatów przyporządkowujemy aktualne CV i opinię naszego konsultanta.
 • Inne dane wymagane przez klienta są uzupełniane na bieżąco – sprawdzenie referencji, orzeczenie psychologiczne kandydata itp.

Wyszukiwanie i wybór z międzynarodowych branżowych baz danych

 • Ze względu na nasze członkostwo w organizacjach zawodowych i stowarzyszeniach menedżerskich korzystamy z dostępu do międzynarodowych branżowych baz danych partnerskich spółek i wybranych komercyjnych baz danych.

Wyszukiwanie i wybór za pośrednictwem specjalistycznych ogłoszeń

 • Efektywnie poszukujemy pracowników poprzez zamieszczanie ogłoszeń na naszych stronach internetowych, w serwisach rekrutacyjnych i specjalistycznych stronach internetowych.
 • Wykorzystujemy ogłoszenia w prasie codziennej i w specjalistycznych periodykach.

Wyszukiwanie i wybór za pośrednictwem sieci kontaktów

 • Wykorzystujemy nasze osobiste kontakty, rekomendacje naszych obecnych i byłych kandydatów oraz ich znajomych, którzy mogliby być odpowiednimi kandydatami.

Wyszukiwanie i wybór za pośrednictwem portali społecznościowych

 • Korzystamy z  naszej obecności na branżowych portalach społecznościowych.

Współpraca z zagranicznymi partnerami

 • Jeśli firmy są zainteresowane  pracownikami zagranicznymu, możemy użyć ich zagranicznych partnerów, aby zidentyfikować i wyszukać kandydatów.

Wyszukiwanie i wybór poprzez bezpośrednie wyszukiwanie i aktywny kontakt

 • Rozpoznanie sytuacji na danym rynku pracy (danej branży), wybór odpowiednich firm, w których mogą być zatrudnieni pracownicy z pożądanymi kwalifikacjami.
 • Identyfikacja w tych firmach kandydatów z odpowiednim doświadczeniem, a następnie dyskretne skontaktowanie się z nimi. Kandydaci mogą rozważać zmianę pracodawcy, a nasza oferta może przyspieszyć ich decyzję, lub nie szukają nowego miejsca, ale mogą otrzymać interesującą ofertę.

Kandydaci, którzy wyrazili zainteresowanie ofertą są zapraszani na rozmowę osobistą, która ma na celu:

 • Sprawdzenie motywacji kandydatów do zmiany pracodawcy.
 • Sprawdzenie kwalifikacji kandydatów, ich cech osobowych i doświadczenia zawodowego.
 • Sprawdzenie zdolności menedżerskich, umiejętność kierowania, zarządzania i motywowania.
 • Sprawdzenie zdolności kandydatów do zaadaptowania się w środowisku Państwa firmy.
 • Każdemu kandydatowi po rozmowie zapewniamy informację zwrotną. Jednocześnie informujemy Państwa firmę o wynikach rozmowy w uzgodnionym przedziale czasowym. W ramach fazy tego etapu zawsze sprawdzamy referencje, podstawowe osobowościowe cechy charakteru i integralność kandydata.

Tę fazę kończymy szczegółowym raportem nt. każdego kandydata wybranego do następnego etapu. Raport zawiera wszelkie istotne dane o kandydacie, jego cechach osobowościowych i wiedzy fachowej, o jego referencjach z poprzednich miejsc pracy i uzasadnienie, dlaczego został wybrany do następnego etapu. Raport ten wraz ze szczegółowym objaśnieniem poszczególnych punktów jest przedkładany Państwa firmie tylko ze zgodą kandydata.

Po zatwierdzeniu przez Państwa wybranych kandydatów organizujemy rozmowy z nimi według wcześniej zatwierdzonego planu. Funkcje rekruterów, którzy spotkają się z kandydatem oraz kolejność spotkań są bardzo indywidualne i będą potwierdzane z pracownikami Państwa firmy. Po uzgodnieniu organizację spotkań koordynuje nasz konsultant lub Państwa pracownik. Po rozmowach z kandydatami zawsze następuje informacja zwrotna.

Wszyscy kandydaci zostaną przez nas poinformowani o wynikach rozmowy. Na Państwa życzenie zapewniamy także dodatkowe usługi służące sprawdzeniu przydatności wstępnie wybranego kandydata lub kandydatów

Ewentualnie można skorzystać z produktów DRILL Contracting & Interim Management i DRILL IT Contracting.

W razie potrzeby negocjujemy z wybranym kandydatem warunki umowy, świadczenia pracownicze i inne aspekty umowy tak, aby zapobiec nieporozumieniom oraz osiągnąć zgodę i zadowolenie obu stron.

Aby zapewnić Państwu maksymalne zadowolenie z naszych usług po zatrudnieniu przez Państwa wybranego kandydata zapewniamy Państwu dalszą pomoc: obserwujemy rozwój zawodowy pracownika w Państwa firmie i jesteśmy z nim regularnie w kontakcie.

Produkt DRILL Recruitment jest standardowo oferowany z gwarancją 3 miesięcy od dnia wystąpienia stosunku pracy lub podobnego stosunku umownego między Państwem i kandydatem. Jeżeli w tym czasie kandydat rozwiąże umowę lub ma niezadowalające wyniki pracy, zapewnimy bezpłatnie i niezwłocznie zastępstwo. Ta gwarancja jednak nie dotyczy przypadków, kiedy dojdzie do zasadniczych zmian w opisie stanowiska lub innych świadczeniach i uzgodnionych warunkach. W indywidualnych przypadkach można uzgodnić inny okres gwarancji.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania. Wypełnij swoje dane kontaktowe.

Pozyje oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe.
Należy wypełnić przynajmniej jedno okienko Email i Telefon.

Imię*:
E-mail:
Telefon:
Wiadomość*:
Przepisz kod*:
Chcę innego obrazka!
Kod kontrolny: