Česky
Slovensky
English
Polski
Znajdź nas na:  

Nawigacja

Dla firm
DRILL Executive Search

DRILL Executive Search

Usługa polegająca na realizacji szczególnie trudnych projektów rekrutacyjnych. Gwarantujemy, iż Państwa oczekiwania i wymagania dotyczące wiedzy, doświadczenia i sukcesów zawodowych kandydatów, zostaną spełnione. Rozwiązanie jest rekomendowane szczególnie tam, gdzie podstępność talentów na rynku jest silnie ograniczona, lub istnieje potrzeba utajnienia projektu.

Produkt DRILL Executive Search zapewnia Państwu maksymalny komfort, niezawodność i gwarancję, że Państwa oczekiwania i specyficzne wymagania w zakresie wyboru, wiedzy, doświadczenia i wyników w pracy przyjmowanego kandydata zostaną spełnione. Podstawową zasadą, podobnie jak w przypadku innych produktów spółki DRILL w zakresie wyszukiwania i zatrudniania pracowników, jest znajdowanie kandydatów, którzy są w stanie powtarzać swoje doskonałe wyniki z przeszłości również w Państwa firmie. DRILL Executive Search został przygotowany zwłaszcza w celu wyszukiwania i umieszczania kandydatów na stanowiskach menedżerskich i kandydatów o wysokiej specjalizacji. Polecamy korzystanie z tej usługi zwłaszcza, kiedy rynek pracy oferuje bardzo mało kandydatów z wymaganymi cechami osobowymi i doświadczeniem zawodowym.

W trakcie procesu wyboru, aby zapobiec wyciekom informacji o Państwa planach personalnych, ewentualnie innych strategicznych informacji, aż do  uzgodnionego z Państwem etapu nazwa Państwa firmy jest poufna.

Kandydaci, którzy są Państwu przedstawiani, pasują do podanego przez Państwa profilu i dysponują odpowiednim doświadczeniem w danej branży lub na danym stanowisku.

Podstawą produktu DRILL Executive Search jest bardzo ścisła współpraca z klientem. Jego celem jest:

 • Jak najdokładniejsze zidentyfikowanie wymagań dotyczących kandydata, jego predyspozycji zawodowych i menedżerskich, specyficznej wiedzy i doświadczenia oraz  potencjału do dalszego rozwoju.
 • Zrozumienie powodów, które skłoniły klienta do szukania odpowiedniego kandydata.
 • Zrozumienie warunków panujących w firmie: jej środowiska, zwyczajów, kultury i prawidłowości oraz dynamiki rynku, na którym działa. Każdy człowiek jest unikalny i nawet  najlepiej wykwalifikowany kandydat nie musi sobie radzić, jeżeli zostanie umieszczony w środowisku, które nie odpowiada jego naturze i na którym nie jest w stanie się zaadaptować. W takim przypadku nie osiąga wymaganych wyników, a rozwiązywanie tej sytuacji zazwyczaj oznacza dla obu stron obciążenie finansowe i psychiczne.
 • Wybranie i zatwierdzenie odpowiedniego konsultanta, który będzie odpowiedzialny za cały proces wyboru.
 • Jest to dla nas najważniejszy etap wykonania zlecenia, gdyż bez stuprocentowego utożsamienia się z wymaganiami klienta nie można rozpocząć właściwego wyszukiwania kandydatów. Wynikiem tej fazy jest dokument, który zostaje zatwierdzony przez klienta oraz spółkę DRILL.

Następnym etapem jest identyfikacja kandydatów.

Do wyszukiwania odpowiednich kandydatów stosujemy następujące procesy:

Wyszukiwanie i wybór z bazy danych naszej spółki

 • Korzystamy z własnej rozległej międzynarodowej bazy danych, zawierającej profile kandydatów z różnych branży i krajów/lokalizacji.
 • Każdy z kandydatów przechodzi rozmową w naszej spółce, sprawdzamy jego znajomość języków obcych i inne kwalifikacje zawodowe.
 • Każdemu z kandydatów przyporządkowujemy aktualne CV i opinię naszego konsultanta.
 • Inne dane wymagane przez klienta są uzupełniane na bieżąco – sprawdzenie referencji, orzeczenie psychologiczne kandydata itp.

Wyszukiwanie i wybór z międzynarodowych branżowych baz danych

 • Ze względu na  nasze członkostwo w organizacjach zawodowych i stowarzyszeniach menedżerskich korzystamy z dostępu do międzynarodowych branżowych baz danych partnerskich spółek i wybranych komercyjnych baz danych.

Wyszukiwanie i wybór za pośrednictwem specjalistycznych ogłoszeń

 • Efektywnie poszukujemy pracowników poprzez zamieszczanie ogłoszeń na naszych stronach internetowych, w serwisach rekrutacyjnych i specjalistycznych stronach internetowych.
 • Wykorzystujemy ogłoszenia w prasie codziennej i w specjalistycznych periodykach.

Wyszukiwanie i wybór za pośrednictwem sieci kontaktów

 • Wykorzystujemy nasze osobiste kontakty, rekomendacje naszych obecnych i byłych kandydatów oraz ich znajomych, którzy mogliby być odpowiednimi kandydatami.

Wyszukiwanie i wybór za pośrednictwem portali społecznościowych

 • Korzystamy z  naszej obecności na branżowych portalach społecznościowych.

Współpraca z zagranicznymi partnerami

 • Jeśli firmy są zainteresowane  pracownikami zagranicznymu, możemy użyć ich zagranicznych partnerów, aby zidentyfikować i wyszukać kandydatów.

Wyszukiwanie i wybór poprzez bezpośrednie wyszukiwanie i aktywny kontakt

 • Rozpoznanie sytuacji na danym rynku pracy (danej branży), wybór odpowiednich firm, w których mogą być zatrudnieni pracownicy z pożądanymi kwalifikacjami.
 • Identyfikacja w tych firmach kandydatów z odpowiednim doświadczeniem, a następnie dyskretne skontaktowanie się z nimi. Kandydaci mogą rozważać zmianę pracodawcy, a nasza oferta może przyspieszyć ich decyzję, lub nie szukają nowego miejsca, ale mogą otrzymać interesującą ofertę.

Kandydaci, którzy wyrazili zainteresowanie ofertą,są zapraszani na rozmowę osobistą, która ma na celu:

 • Sprawdzenie motywacji kandydatów do zmiany pracodawcy.
 • Sprawdzenie kwalifikacji kandydatów,, ich cech  osobowych i doświadczenia zawodowego.
 • Sprawdzenie zdolności menedżerskich, umiejętność kierowania, zarządzania i motywowania.
 • Sprawdzenie zdolności kandydatów do zaadaptowania się w środowisku Państwa firmy.

Każdemu kandydatowi po rozmowie zapewniamy  informację zwrotną. Jednocześnie informujemy Państwa firmę o wynikach rozmowy w uzgodnionym przedziale czasowym. W ramach  tego etapu zawsze sprawdzamy referencje, podstawowe  cechy charakteru i integralność kandydata.

Tę fazę kończymy szczegółowym raportem nt. każdego kandydata wybranego do następnego etapu. Raport zawiera wszelkie istotne dane o kandydacie: jego cechach osobowościowych i wiedzy fachowej, o jego referencjach z poprzednich miejsc pracy i uzasadnienie, dlaczego został wybrany do następnego etapu. Raport ten wraz ze szczegółowym objaśnieniem poszczególnych punktów jest przedkładany Państwa firmie tylko ze zgodą kandydata.

Po zatwierdzeniu przez Państwa wybranych kandydatów organizujemy rozmowy z nimi według wcześniej zatwierdzonego planu. Funkcje rekruterów, którzy spotkają się z kandydatem oraz kolejność spotkań są bardzo indywidualne i  będą potwierdzane z pracownikami Państwa firmy. Po uzgodnieniu organizację spotkań koordynuje nasz konsultant lub Państwa pracownik. Po rozmowach z kandydatami zawsze następuje informacja zwrotna.

Wszyscy kandydaci zostaną przez nas poinformowani o wynikach rozmowy. Na Państwa życzenie zapewniamy także dodatkowe usługi służące sprawdzeniu przydatności wstępnie wybranego kandydata lub kandydatów

Mogą Państwo także skorzystać z produktów DRILL Contracting & Interim Management i DRILL IT Contracting.

W razie potrzeby negocjujemy z wybranym kandydatem warunki umowy, świadczenia pracownicze i inne aspekty umowy tak, aby zapobiec nieporozumieniom oraz osiągnąć zgodę i zadowolenie obu stron.

Aby zapewnić Państwu maksymalne zadowolenie z naszych usług, po zatrudnieniu przez Państwa wybranego kandydata, zapewniamy Państwu dalszą pomoc: obserwujemy rozwój zawodowy pracownika w Państwa firmie i jesteśmy z nim regularnie w kontakcie.

Produkt DRILL Executive Search jest standardowo oferowany z gwarancją 6 miesięcy od dnia wystąpienia stosunku pracy lub podobnego stosunku umownego między Państwem a kandydatem. Jeżeli w tym czasie kandydat rozwiąże umowę lub ma niezadowalające wyniki pracy, zapewnimy bezpłatnie i niezwłocznie zastępstwo. Ta gwarancja jednak nie dotyczy przypadków, kiedy dojdzie do zasadniczych zmian w opisie stanowiska lub innych świadczeniach i uzgodnionych warunkach. W indywidualnych przypadkach można uzgodnić inny okres gwarancji.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania. Wypełnij swoje dane kontaktowe.

Pozyje oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe.
Należy wypełnić przynajmniej jedno okienko Email i Telefon.

Imię*:
E-mail:
Telefon:
Wiadomość*:
Przepisz kod*:
Chcę innego obrazka!
Kod kontrolny: