Česky
Slovensky
English
Polski
Znajdź nas na:  

Nawigacja

Dla firm
DRILL BHP i PPOŻ

DRILL BHP i PPOŻ

Produkt DRILL BHP i PPOŻ oferuje Państwu szeroką skalę usług w zakresie ochrony zdrowia w pracy, prewencji urazów w pracy i chorób zawodowych, pomoc metodyczną i doradztwo w zabezpieczaniu obowiązków wynikających z obowiązującej legislatywy w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy i ochrony przeciwpożarowej.

Produkt DRILL Occupation Safety & Health, Fire Protection oferuje Państwu szeroką skalę usług i pomocy w zakresie ochrony zdrowia w czasie pracy, chorób zawodowych, pomocy metodycznej i doradztwa w wypełnianiu obowiązków, wynikających z obowiązującego prawa w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, higieny podczas pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

Głównymi usługami są: outsourcing systemu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy oraz outsourcing systemu ochrony przeciwpożarowej.

W zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oferujemy następujące usługi:

System zarządzania bezpieczeństwem i ochroną zdrowia

 • Wprowadzenie systemu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
 • Identyfikacja i analiza zagrożeń wynikających z działalności Państwa firmy oraz wykonywania konkretnych czynności służbowych przez poszczególnych pracowników.
 • Opracowanie i regularna aktualizacja dokumentacji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas pracy.
 • Analiza obiektów i technologii Państwa firmy z punktu widzenia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Analiza obiektów z punktu widzenia środowiska pracy.
 • Opracowanie i utrzymanie systemu pierwszej pomocy w razie urazów i wypadków.
 • Opracowanie regulaminów eksploatacji urządzeń technicznych i obiektów.
 • Opracowanie listy środków ochrony indywidualnej.
 • Przeprowadzanie regularnych kontroli bezpieczeństwa pracy w Państwa firmie zgodnie z  obowiązującymi przepisami prawnymi.
 • Prowadzenie nadzoru bezpieczeństwa.
 • Rejestracja i ewidencja urazów w czasie pracy, prewencja i dochodzenia w zakresie urazów powstałych w pracy, chorób zawodowych, wypadków i awarii, opracowanie instrukcji eliminacji zagrożeń i powtórzenia negatywnych wydarzeń. Opracowanie wszelkich dokumentów odszkodowawczych w związku z urazami w pracy, rozmowy z ubezpieczycielami i z organami państwowego nadzoru bezpieczeństwa pracy.
 • Reprezentowanie Państwa firmy w ewentualnych postępowaniach administracyjnych oraz kontrolach uprawnionych organów państwowych i urzędów kontrolnych.
 • Regularne informowanie o zmianach przepisów prawnych w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz o „najlepszych praktykach” w danej branży.
 • Przeprowadzenie kategoryzacji prac.
 • Pomiary czynników szkodliwych w miejscu pracy.
 • Analiza obiektów i urządzeń pod kątem bezpieczeństwa pracy do celów postępowania zatwierdzającego.

Dozorowane urządzenia techniczne i inne urządzenia techniczne

 • Sprawdzenie dozorowanych urządzeń technicznych.
 • Zapewnianie przeglądów technicznych innych urządzeń, gdy wymagają tego przepisy prawne.
 • Przeprowadzanie kontroli i sprawdzenia narzędzi i urządzeń elektrycznych.
 • Przeprowadzanie kontroli urządzeń gazowych.
 • Przeprowadzanie i kontroli zbiorników ciśnieniowych i kotłów.
 • Przeprowadzanie kontroli urządzeń podnośnikowych.

Kształcenie:

 • Opracowanie systemu kształcenia w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas pracy.
 • Zapewnianie szkoleń wstępnych i okresowych pracowników oraz pracowników kierownictwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, -w razie potrzeby również według międzynarodowych standardów,  „najlepszych praktyk” w danej branży lub według specyficznych standardów i potrzeb Państwa firmy.
 • Zapewnienie specyficznych szkoleń dla konkretnych zawodów i czynności służbowych.
 • Zapewnienie  szkoleń i egzaminów dla pracowników obsługi urządzeń elektrycznych.
 • Zapewnienie  szkoleń i egzaminów dla palaczy i pracowników obsługi urządzeń gazowych.
 • Zapewnienie  szkoleń dla kierowców wózków widłowych.
 • Zapewnienie  szkoleń z obsługi podnośników.
 • Zapewnienie szkoleń dla operatorów dźwigów.
 • Zapewnienie szkoleń dla pracowników pracujących na wysokości.
 • Zapewnienie szkoleń dla kierowców.
 • Zapewnienie szkoleń dla pracowników obsługi zbiorników ciśnieniowych.
 • Zapewnienie szkoleń w zakresie obchodzenia się z truciznami i substancjami chemicznymi.

W ramach produktu DRILL Occupation Safety & Health, Fire Protection oferujemy też przygotowanie Państwa firmy do przeprowadzenia certyfikacji według międzynarodowego standardu OHSAS 18001.

System zarządzania ochroną przeciwpożarową

 • Wprowadzenie kompleksowego systemu zarządzania ochroną przeciwpożarową.
 • Analiza stanu zapewnienia ochrony przeciwpożarowej w Państwa firmie.
 • Opracowanie i regularna aktualizacja dokumentacji ochrony przeciwpożarowej zgodnie z obowiązując przepisami prawnymi.
 • Opracowanie wewnętrznych regulaminów, wytycznych, instrukcji roboczych i nakazów w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
 • Opracowanie analizy zagrożenia pożarowego i realizacja zaproponowanych rozwiązań zapobiegawczych.
 • Opracowanie i regularna aktualizacja przepisów przeciwpożarowych miejsc pracy z podwyższonym zagrożeniem pożarowym.
 • Opracowanie planów alarmowych i ewakuacyjnych oraz pożarowych instrukcji alarmowych.
 • Opracowanie dokumentacji opanowania pożarów.
 • Opracowanie listy punktów zgłaszania pożaru.
 • Prowadzenie dzienników pożarowych.
 • Opracowanie dokumentacji gotowości jednostek ochrony przeciwpożarowej.
 • Przeprowadzanie kontroli i sprawdzenie przenośnych gaśnic, hydrantów, wodociągów pożarowych i suchych rurociągów.
 • Przeprowadzenie  analizy dot. liczby przenośnych gaśnic i zużycia wody pożarowej.
 • Przeprowadzanie regularnych prewencyjnych kontroli ochrony przeciwpożarowej.
 • Zapewnianie osób kompetentnych w ochronie przeciwpożarowej.
 • Reprezentowanie Państwa firmy w rozmowach z organami państwowego nadzoru przeciwpożarowego.

Kształcenie

 • Opracowanie systemu kształcenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
 • Zabezpieczenie wstępnych i okresowych szkoleń ochrony przeciwpożarowej pracowników i kierownictwa.
 • Zabezpieczanie szkoleń patroli przeciwpożarowych i pracowników prewencji.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania. Wypełnij swoje dane kontaktowe.

Pozyje oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe.
Należy wypełnić przynajmniej jedno okienko Email i Telefon.

Imię*:
E-mail:
Telefon:
Wiadomość*:
Przepisz kod*:
Chcę innego obrazka!
Kod kontrolny: