Česky
Slovensky
English
Polski
Pусский
Znajdź nas na:  

Nawigacja

Dla firm
DRILL Support Process Outsourcing
DRILL Project Management Outsourcing

DRILL Project Management Outsourcing

DRILL Project Management Outsourcing zapewni Państwu wszelkie usługi związane z działaniem biura projektowego. Jest to zwłaszcza prowadzenie i zarządzanie portfelem projektów komercyjnych i infrastrukturalnych w Państwa firmie, centralna rejestracja i prowadzenie ewidencji wszystkich programów i projektów, pomoc w definiowaniu priorytetów, wzajemna koordynacja i monitorowanie zasobów finansowych i ludzkich potrzebnych do pomaślnego dokończenia projektów i uruchomienie usługi lub produktu, ewidowanie dokumentacji projektowej, śledzenie i raportowanie statusu poszczególnych projektów, rozwiązywanie konfliktów źródłowych, czasowych i komunikacyjnych w portfolio. Zapewnimy też Państwu zespół wykwalifikowanych menedżerów projektowych z doświadczeniem w zarządzaniu rozległymi projektami w najróżniejszych dziedzinach.

Produkt DRILL Project Management Outsourcing oferuje kompleksowe zabezpieczenie wszystkich usług biura projektowego, prowadzenie i zarządzanie projektami komercyjnymi i infrastrukturalnymi w firmie.

Powody, rosnącej popularności outsourcingu zarządzania projektami:

 • W odróżnieniu od regularnych zadań projekty są zawsze działaniami unikalnymi z dokładnie zdefiniowanym celem (np. opracowanie nowego produktu i jego wprowadzenie na rynek lub implementacja nowej technologii), które zazwyczaj wymagają specyficznej wiedzy, umiejętności i doświadczenia. Powodem outsourcingu jest właśnie ta unikalność, dla której ekonomicznie nieuzasadnione jest, a często nawet niemożliwe, utrzymywanie własnego stałego zespołu złożonego z menedżerów projektów i innych specjalistów, którzy poza danym projektem nie są wykorzystani.
 • Oprócz aspektów ekonomicznych  istnieje również aspekt kwalifikacji. Wiedza menedżera projektowego i jego zdolność zakończenia projektu w wymaganej jakości, z wymaganym budżetem i w terminie, zależy od jego doświadczenia zdobytego w ramach pracy na całym szeregu projektów w danej branży. To jest wiedza, której zazwyczaj nie da się uzyskać w środowisku jednej firmy. Menedżer projektowy w ten sposób nieuchronnie traci część swojej wiedzy, traci kontakt z rozwojem technologii i metodyk, a zwłaszcza nie ma doświadczenia wynikającego z implementacji projektów w środowisku różnych firm, zespołów i kultur firmowych. Wynikiem może być częściowa utrata kwalifikacji i w efekcie obniżenie wartości, jaką menedżer wnosi do firmy lub jego demotywacja i szukanie innych możliwości rozwoju zawodowego.
 • Następnym powodem wzrostu zapotrzebowania na zewnętrznych menedżerów projektów jest potrzeba ich nieustannego kształcenia zawodowego, które musi odzwierciedlać rozwój technologiczny w danej branży, „najlepsze praktyki”  zarządzania projektami i metodologii oraz dzielenie się doświadczeniem z pozostałymi specjalistami w branży. Każdy projekt, ze względu na swoją unikalność, przynosi dużo więcej okazji do pomyłek i błędów, niż systematyczna rutynowa praca. Regularny kontakt z pozostałymi menedżerami projektów, udział w konferencjach specjalistycznych i członkostwo w stowarzyszeniach zawodowych daje dostatek możliwości uczenia się na błędach innych. Rozwój zawodowy menedżera projektu jest zatem czasochłonny i drogi, więc  dla wielu firm nieuzasadniony w przypadku pracownika, który jest wykorzystany tylko do jednej specyficznej czynności.

W ramach administracji i zarządzania projektami zapewniamy, że wszystkie projekty odpowiadać będą strategii firmy, a ich efektywność będzie analizowana w przygotowanym studium finansowym, aby wszystkie środki były wydane zgodnie z priorytetami firmy i aby usługa lub produkt dostały się na rynek w odpowiednim czasie.

Są to następujące czynności:

 • Centralna rejestracja i prowadzenie ewidencji programów i projektów firmy.
 • Pomoc w zdefiniowaniu priorytetów poszczególnych programów i projektów.
 • Wzajemna koordynacja i śledzenie zasobów finansowych i ludzkich potrzebnych do pomyślnego dokończenia projektów i uruchomienia usługi lub produktu.
 • Ewidencjonowanie dokumentacji projektowej, śledzenie i raportowanie statusu poszczególnych projektów.
 • Rozwiązywanie konfliktów dot. zasobów, czasu i komunikacyjnych w portfolio projektów w przedsiębiorstwie.

W ramach prowadzenia programów i projektów oferujemy następujące usługi:

 • Zdefiniowanie strategii, celu i zakresu projektu oraz jego powiązanie z ogólną strategią firmy.
 • Opracowanie harmonogramu projektu i szczegółowego planu wykorzystania środków projektowych.
 • Opracowanie kosztorysu projektu, studium wykonalności (feasibility study) i studium finansowego (business case).
 • Opracowanie planu realizacji projektu, który opiera się na harmonogramie projektu, zdefiniowaniu kamieni milowych projektu i mapie drogowej przedsięwzięcia.
 • Opracowanie planu zarządzania ryzykiem.
 • Zdefiniowanie postępowania i procedur zarządzania i kontroli projektu.
 • Opracowanie struktury projektu i organizacji projektowej, stworzenie zespołu projektowego i komisji zarządzania projektem.
 • Zarządzanie zasobami pracy i finansowe w trakcie całego cyklu życia programów i projektów. Śledzenie harmonogramu projektu, kontrola postępu projektu, weryfikacja odchyleń od planu.
 • Zarządzanie umowami, zakupami strategicznymi, negocjowanie z dostawcami.
 • Prowadzenie i regularna aktualizacja dokumentacji projektowej.
 • Zarządzanie komunikacją w projekcie ze wszystkimi biorącymi w nim udział stronami, stworzenie i utrzymanie systemu informacyjnego projektu.
 • Bieżące zarządzanie ryzykiem projektowym.
 • Zarządzanie jakością.
 • Prowadzenie Succession Planning.
 • Ocena wyników projektu po jego zakończeniu i wdrożeniu.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania. Wypełnij swoje dane kontaktowe.

Pozyje oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe.
Należy wypełnić przynajmniej jedno okienko Email i Telefon.

Imię*:
E-mail:
Telefon:
Wiadomość*:
Przepisz kod*:
Chcę innego obrazka!
Kod kontrolny: