Česky
Slovensky
English
Polski
Znajdź nas na:  

Nawigacja

Nie przyjęli nas

Jeżeli nie udało nam się dostać pracy, nie traćmy nadziei. Jakkolwiek jest to nieprzyjemne, trzeba się liczyć z taką sytuacją. Prawdę mówiąc, takich sytuacji będzie prawdopodobnie więcej. Nie szukajmy winy siebie sobie, to zupełnie normalne. Z drugiej strony wskazane jest przeprowadzenie analizy całej sytuacji i zastanowienie się nad błędami, które mogliśmy popełnić.

Powodów odrzucenia kandydata jest mnóstwo. Poniżej podajemy te najczęstsze:

 • Niesprecyzowane poglądy i postawy, niepewna lub niespójna prezentacja wiedzy, zdolności i umiejętności (forma jest tak samo ważna, jak treść, a często nawet ważniejsza), mała pewność ciebie, wstydliwość lub strachliwość, arogancja, nieszczerość, jowialność.
 • Niedostateczna umiejętność formułowania własnych celów, małe lub, przeciwnie, przesadne ambicje, niezdecydowanie i niepewność co do dalszego rozwoju.
 • Brak entuzjazmu i energii, małe zainteresowanie stanowiskiem lub firmą, minimalna inicjatywa własna (pytania, propozycje i pomysły).
 • Niedbały wygląd, niewłaściwe ubranie świadczące o braku poczucia rzeczywistości i inteligencji społecznej.
 • Nierealne wyobrażenie o wynagrodzeniu, duże zainteresowanie wynagrodzeniem i świadczeniami pracowniczymi na niekorzyść zainteresowania firmą, stanowiskiem i  zakresem obowiązków.
 • Brak umiejętności jasnego formułowania poglądów, złe nawyki komunikacyjne (przerywanie rozmówcy, wulgarne słowa, itp.).
 • Niska zdolność do pracy w grupie, niezdolność do kierowania innymi pracownikami lub prowadzenia zespołu. 
 • Przejawy niedojrzałej osobowości.
 • Ewidentnie słabe przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej, świadczące o braku zainteresowania, nieznajomość podstawowych faktów, brak przygotowania do dyskusji o konkretnych sprawach.
 • Brak elastyczności i zdolności przystosowania się, zastrzeżenia co do podróżowania, niechęć do przeprowadzenia się i do miejsca pracy.
 • Małe doświadczenie w danej branży, częste zmiany miejsca pracy, krótkie doświadczenie na poszczególnych stanowiskach.
 • Niedostateczne wykształcenie i praktyka.

W razie niepowodzenia na pewno trzeba spytać o powody wyboru innego kandydata. Chociaż może się zdarzyć, że firma poda jakiś ogólny powód lub odpowie wymijająco (solidne firmy dają informacje zwrotne), jednak da to pewne wskazówki na temat tego, gdzie popełniliśmy błąd i co trzeba poprawić, aby następnym razem odnieść sukces.