Česky
Slovensky
English
Polski
Znajdź nas na:  

Nawigacja

Jak prawidłowo napisać list przewodni

Jakkolwiek znaczenie listu przewodniego jest często przeceniane, zawsze wskazane jest jego przesłanie wraz z życiorysem. List przewodni, czasem zwany też motywacyjnym, powinien być krótki, zwięzły i wyrażać powód, dla którego pretendujemy na stanowisko w danej firmie.

Pierwszy akapit powinien informować przyszłego pracodawcę, że nasze doświadczenie jest dostateczne dla pracy w jego firmie – należy wykazać, jak nasze umiejętności mogą przyczynić się do osiągnięcia przez nią sukcesu.

Drugi akapit powinien zawierać powody, które skłoniły nas do napisania listu.

Trzeci akapit powinien zawierać obietnicę, że nastąpi kontakt z naszej strony – należy dążyć do osobistego spotkania i wyraźnie to dać do zrozumienia.

List przewodni nie powinien w żadnym wypadku zastępować życiorysu ani zawierać jego skopiowanych części. Idealny list przewodni powinien zawierać zwięzłe informacje istotne dla danej firmy (pokazać, że „coś o niej wiemy”), dla stanowiska, na które pretendujemy i naszego doświadczenia zawodowego. Nie powinny jednak w nim być powtarzane informacje z życiorysu.

List przewodni musi posiadać wszystkie cechy formalnego pisma, obojętnie czy jest przesyłany pocztą, faksem, czy też elektronicznie. Zawsze powinien być do niego załączony życiorys.

Po wysłaniu powinien następować kontakt telefoniczny, a następnie osobisty.

Przy opracowaniu listu przewodniego można wykorzystać różne typy szablonów. Linki do wybranych stron internetowych oferujących szablony listów motywacyjnych można znaleźć tu.