Česky
Slovensky
English
Polski
Znajdź nas na:  

Nawigacja

Dla kandydatów
DRILL Poradnia
Jak szukać zatrudnienia

Jak szukać zatrudnienia

 Istnieją cztery główne sposoby znalezienia zatrudnienia:

 • Ogłoszenia o wakatach.
 • Rodzina i znajomi.
 • Wykorzystanie specjalistycznych instytucji i agencji pośrednictwa pracy.
 • Bezpośredni kontakt z pracodawcą.

Ogłoszenia o wolnych miejscach pracy

Szukanie nowej pracy zaczyna się dla większości ludzi od czytania ogłoszeń, chociaż ta metoda nie zawsze jest efektywna. Problemem jest zazwyczaj duża liczba ogłoszeń, z których niewiele odpowiada  Państwa kwalifikacjom i oczekiwaniom. Wiele ogłoszeń - głównie na stanowiska menedżerskie - nie ukazuje się wcale z powodu poufności informacji. Tym nie mniej do głównych źródeł ogłoszeń należą:

 • Internet.
 • Duże (ogólnokrajowe) dzienniki.
 • Prasa regionalna i lokalna.
 • Radio, TV i inne media.

Internet

Ogłoszenie w Internecie jest obecnie najbardziej rozpowszechnioną metodą poszukiwania pracowników przez specjalistyczne agencje personalne oraz pracodawców. Szukanie wakatów w Internecie jest stosunkowo proste, specjalistyczne serwisy oferują wiele możliwości sortowania danych: według branży, specjalizacji, wykształcenia, praktyki, regionu, czy innych kryteriów. Aplikować można zazwyczaj elektronicznie bezpośrednio z danego ogłoszenia.

Ogłoszenia w dziennikach ogólnokrajowych

Ogłoszenia o pracy publikowane w dużych dziennikach były wcześniej najpowszechniej stosowane przez wszystkie firmy. W ostatnich czasach jednak znaczenie prasy zmniejsza się, głównie ze względu na masowe korzystanie z Internetu. To, w którym konkretnym dzienniku dana firma zamieści ogłoszenie, zależy od jego targetu wydawniczego, ew. od tego, do jakiego typu ogłoszeń czytelnicy są przyzwyczajeni i czego oczekują.

Ogłoszenia w prasie regionalnej

Niebagatelnym źródłem ogłoszeń o pracę są lokalne dzienniki. Ogłoszenia zamieszcza tu stosunkowo duża część firm działających lokalnie w danym regionie lub mieście. Jeżeli szukają Państwo zatrudnienia w określonym regionie, nie wolno zapomnieć, że duże dzienniki ogólnokrajowe wychodzą w regionalnych wersjach. Niektóre dzienniki zamieszczają ten typ ogłoszeń codziennie, inne większą część publikują w określone dni. Oferty miejsc pracy, zwłaszcza na wyższe stanowiska, zamieszczają również niektóre tygodniki i czasopisma specjalistyczne. W przypadku stanowisk kierowniczych i menedżerskich efektywniejsze jest zwrócenie się do specjalistycznych agencji.

Rodzina i znajomi

Prawdopodobnie nie zastanawiali się Państwo dotąd, że niektóre osoby w Państwa w otoczeniu mogą wiedzieć o wolnych miejscach pracy. Wskazane jest sporządzenie listy wszystkich kontaktów i zastanowienie się, jak poszczególni ludzie mogliby Państwu pomóc. Nie należy ograniczać się przy tym tylko do osób, które mogłyby zaoferować nowe zatrudnienie. Ta lista byłaby bardzo krótka. Osoby, które poprosimy o pomoc i radę, często zareagują pozytywnie i życzliwie. Każdy człowiek lubi pomagać innym, ale przeszkadza mu, kiedy ktoś chce od nich czegoś, czego nie może spełnić. Dlatego swoje życzenie należy formułować bardzo starannie. Czy Państwa znajomi mają własne kontakty, znają kogoś, kto mógłby Państwu poradzić lub pomóc? Znają kogoś wpływowego, karierę kto mógłby Państwu pomóc w karierze?

Może znają Państwo kogoś, kto własne kontakty, zna kogoś, kto mógłby Państwu pomóc? Wykorzystując czyjś kontakt nie wolno zapomnieć poinformować go o tym, podziękować mu i docenić jego pomoc.

Specjalistyczne instytucje, agencje  pośrednictwa pracy

Śledzenie informacji, którymi dysponują specjalistyczne agencje zajmujące się pośrednictwem pracy, jest metodą bardzo efektywną i ważnym aspektem szukania zatrudnienia. Jest wiele instytucji i firm, które mogą pomóc, ale każda ma swoją specyfikę:

 • Urzędy pracy mają do dyspozycji regularnie aktualizowane informacje o wolnych miejscach pracy.
 • Agencje i firmy oferujące wyszukiwanie pracowników na stanowiska kierownicze i specjalistyczne (executive search) pomogą w zorientowaniu się na rynku pracy, udzielą potrzebnych rad i mają klientów, dla których szukają pracowników na konkretne stanowiska. Na pewno warto się do nich zwrócić.
 • Urzędy lokalne i regionalne, działy planowania i rozwoju udzielą informacji o spółkach, które chcą inwestować w Państwa regionie lub chcą rozszerzyć swoją działalność.

Zalecamy przygotowanie listy organizacji, z którymi warto być w stałym kontakcie.

Zwrócenie się do pracodawcy

Następną ważną metodą zmierzającą do znalezienia odpowiedniego zatrudnienia jest bezpośredni kontakt z potencjalnym pracodawcą. Jeżeli znajdą Państwo firmę, w której wykorzystaliby Państwo swoje umiejętności, wiedzę i doświadczenie, na pewno trzeba się z nią skontaktować. Jeżeli sami tego Państwo nie zrobicie, firma nie dowie się o Państwa istnieniu. Nawet jeżeli akurat nie mają wakatu, w przyszłości mogą się do Państwa zwrócić.

Nawiązywanie takich kontaktów jest użyteczne z wielu powodów, chociaż, oczywiście, nie każdy kontakt zakończy się podpisaniem umowy o pracę. Dany pracodawca może polecić Państwa kandydaturę komuś innemu. Poza tym każdy kontakt z potencjalnym pracodawcą to lepsze poznanie rynku pracy.

Zwracając się bezpośrednio do potencjalnego pracodawcy zalecamy następujące postępowanie:

 • Znaleźć (np. w Internecie) kontakt do osób zajmujących kluczowe stanowiska w firmie(zwłaszcza menedżera działu zasobów ludzkich, szefa działu zakupów w większych spółkach).
 • Przesłać wybranej osobie życiorys z krótkim listem motywacyjnym z podkreśleniem, dlaczego Państwo wybrali ich firmę.
 • Zaznaczyć chęć dalszego kontaktu.
 • Jeżeli nie dostaną Państwo odpowiedzi w terminie do dwóch tygodni, w pozytywny i niewymuszony sposób należy dowiedzieć się, jak rozpatrzono Państwa ofertę.