Česky
Slovensky
English
Polski
Znajdź nas na:  

Nawigacja

Jak prawidłowo napisać życiorys

Prawidłowo napisany życiorys wraz z listem przewodnim jest naszą wizytówką i biletem wstępu na rozmowę kwalifikacyjną. Nie wolno nam o tym zapomnieć. Nasz życiorys musi na tyle zainteresować potencjalnego pracodawcę, abyśmy w ogóle zostali zaproszeni przez niego na spotkanie.

Zanim zaczniemy pisać życiorys, powinniśmy przeprowadzić analizę własnych mocnych stron i umiejętności, co pozwoli nam również ocenić, czy swój wysiłek  kierujemy w dobrą stronę. Wiedząc, czego nasz potencjalny pracodawca oczekuje, możemy podkreślić te elementy w swoim życiorysie, zdobywając w ten sposób dodatkowe punkty. Możemy przygotować prostą tabelę,  która pokaże, dzięki jakim czynnościom zdobyliśmy nasze doświadczenie. Zastanówmy się nad przykładami z poprzednich miejsc pracy, którymi moglibyśmy udokumentować swój potencjał, swoje umiejętności, zalety, talent, wiedzę i doświadczenie.

Przygotowując życiorys nie zapomnijmy o tym, że na dane stanowisko zgłosiło się prawdopodobnie wielu innych kandydatów, wysyłając naszemu potencjalnemu pracodawcy swoje dokumenty aplikacyjne. Aby przyciągnąć jego uwagę, musimy się czymś wyróżniać. Nie bójmy się poświęcić trochę czasu na wybór czcionki i  elementów graficznych, ale zawsze zachowujmy przejrzystość stylu i dobry gust. Nasz życiorys (Curriculum Vitae lub Resumé) powinien być zwięzły, o czytelnej strukturze, atrakcyjny i przejrzysty. Wszystkie informacje, które podamy w swoim życiorysie, muszą być prawdziwe. Powinien zawierać zasadnicze informacje o nas i naszych mocnych stronach. Nie zapomnijmy podać zwłaszcza tych cech, które, ponieważ są zgodne z potrzebami potencjalnego pracodawcy, czynią nas atrakcyjniejszym kandydatem . Zwróćmy uwagę na to, co nam się dotychczas udało osiągnąć, np.:

 • Swoimi pomysłami a następnie ich realizacją potrafiliśmy zaoszczędzić czas, środki lub zdobyć nowych klientów.
 • Zwiększyliśmy efektywność procesów.
 • Potrafiliśmy poprawić pracę swojego zespołu.
 • Przyczyniliśmy się do obniżenia kosztów.
 • Udało się nam zwiększyć zysk firmy.
 • Przyczyniliśmy się do ekspansji firmy na nowe rynki.

Nie bójmy się wymieniać swoich zrealizowanych pomysłów  nawet, jeśli wydaje nam się, że są oczywiste. Ważny jest efekt. Proste pomysły często oszczędzają najwięcej czasu i pieniędzy – przyspieszenie systemu dostaw, poprawa kontaktu z klientami, redukcja zapasów, szybsze udzielanie informacji klientom, itp.

W poniższych punktach podajemy ogólne zasady, którymi powinniśmy się kierować opracowując życiorys:

 • Dostosować swój życiorys do konkretnej oferty zatrudnienia. Dbać o to, aby była zachowana logiczna kolejność i wzajemne powiązanie poszczególnych części, a długość nie przekroczyła 2 do 3 stron.
 • Jeżeli nie jest to jednoznacznie wymagane, nie pisać życiorysu odręcznie.  Taki życiorys jest dużo mniej czytelny; rękopis może zdradzić o autorze dużo więcej informacji, niż w danej sytuacji by chciał. 
 • Jeżeli nie jest to jednoznacznie wymagane, zawsze starannie rozważyć, czy załączyć fotografię do życiorysu. Zdjęcie może wzbudzać u czytającej osoby szeroką skalę emocji, niekoniecznie na naszą korzyść. Jeżeli zdecydujemy się na załączenie fotografii, powinna być kolorowa i w standardowym formacie paszportowym.
 • Używać dobrej jakości papieru i koperty. Najlepszy jest wysokiej jakości papier formatu A4, czysty i biały. Nie należy pisać życiorysu na kolorowym papierze.
 • Pakować dokumenty aplikacyjne do odpowiednio dużej koperty, która umożliwi wysyłkę bez konieczności wielokrotnego składania papieru.
 • Obecnie dużo bardziej praktyczne, rozpowszechnione i wymagane jest przesyłanie życiorysu w formie elektronicznej. 
 • Nie pomijać żadnych informacji tylko dlatego, że trzeba byłoby zacząć następną stronę tekstu.
 • Używać tylko ogólnie znanych skrótów i terminów, nasz życiorys będą czytać osoby, którzy nie muszą być specjalistami w naszej branży.
 • Unikać błędów ortograficznych oraz skomplikowanych i niezrozumiałych konstrukcji słownych.
 • Jeżeli przesyłamy nasz życiorys pocztą, nie starajmy się oszczędzać na opłacie pocztowej: nie przesyłajmy go na rachunek obecnego pracodawcy lub w kopercie z jego logotypem.
 • Przesyłając życiorys w wersji elektronicznej ze swojego prywatnego adresu e-mail (nigdy z adresu swojego pracodawcy) używać w nazwie swojego nazwiska lub jego skrótu. Kreatywnymi adresami możemy robić wrażenie w dyskusjach internetowych, ale do komunikacji z potencjalnym pracodawcą nie są wskazane. 
 • Jeżeli nie to jest jednoznacznie wymagane, nie załączać do życiorysu żadnych rekomendacji lub świadectw dotychczasowej pracy.
 • Fakty podawać zawsze zwięźle i w przejrzystej formie.
 • „Nie wystrzelać  się ze wszystkich atutów” w życiorysie, warto zostawić coś, czym można jeszcze zaskoczyć i zdobyć punkty w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dobrze napisany życiorys powinien zawierać następujące części:

 • Na wstępie wskazane jest podanie celu naszej drogi zawodowej, ewentualnie uzasadnienie, dlaczego reagujemy właśnie na tę konkretną ofertę lub zwracamy się do danej firmy.
 • Podstawowe informacje o naszej osobie (nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania i adres korespondencyjny, pod którym przebywamy, numer telefonu, e-mail, ewentualnie faks). W żadnym wypadku nie należy podawać kontaktu telefonicznego, numeru faksu ani adresu e-mail do obecnego pracodawcy. Byłoby to słusznie ocenione jako brak lojalności. Istnieje szereg serwerów, z których usług można skorzystać. Należy podawać tylko te dane kontaktowe, które będą aktualne również w przyszłości.
 • Krótki przegląd wykształcenia (nazwę instytucji, w której studiowaliśmy, czas trwania studiów, ewentualnie zakres, profil szkoły średniej) powinien być uporządkowany i podany w odwrotnej kolejności chronologicznej tj. od ostatniego do pierwszego.
 • Informacje o naszych kwalifikacjach  i przygotowaniu zawodowym (nazwa instytucji, przedmiot, czas trwania studiów lub kursu od ostatniego do pierwszego).
 • Przegląd dotychczasowych pracodawców, również w odwrotnej kolejności chronologicznej (nazwa i przedmiot działalności firmy, nazwa stanowiska, miesiąc i rok pracy na danym stanowisku, miesiąc i rok rozpoczęcia i ukończenia pracy, kompetencje, najważniejsze sukcesy). Należy zwrócić uwagę zwłaszcza na ostatnie dziesięć lat. W przypadku pozostałych miejsc pracy wystarczy podanie tylko podstawowych informacji. 
 • Pozostałe istotne informacje, na przykład znajomość języków obcych, staże zagraniczne, umiejętność pracy na komputerze i prawo jazdy, które nie są bezpośrednio związane z wymaganiami dotyczącymi  danego miejsca pracy, ale mogą stanowić zaletę lub świadczyć o naszych  szerszych możliwościach. Nie należy jednak podawać informacji, które są związane tylko i wyłącznie z naszymi zainteresowaniami i są bezwartościowe w miejscu pracy lub sprawiają wrażenie, że na nich skupiamy cały swój czas i uwagę. 
 • Stan cywilny i swoje zainteresowania poza pracą podać w bardzo zwięzłej formie.
 • Na zakończenie można podać kontakty na osób, które mogą udzielić nam referencji.
 • Jeżeli ubiegamy się o zatrudnienie w zagranicznej spółce lub wymagany jest język obcy, wskazane jest posłanie życiorysu w danym języku. Jeżeli nie jesteśmy pewni poprawności gramatycznej, zawsze lepiej skonsultować wersję obcojęzyczną. Nie ryzykujemy wtedy odkrycia naszych braków językowych. Poza tym ewentualne błędy świadczą o niedostatecznej staranności sporządzania życiorysu.

Starajmy się, aby z naszego życiorysu jednoznacznie wynikało, jak nasze studia i praca wzajemnie  się uzupełniały, ewentualnie wyjaśnijmy „luki”. W przeciwnym wypadku czytający może dojść do wniosku, że coś ukrywamy.

Nie wolno zapomnieć o tym, że to, czego nie podamy w życiorysie, jest tak samo ważne jak to, co w nim podamy. Na tym etapie nie jest wskazane informowanie, że jesteśmy aktywni w samorządzie terytorialnym i musimy regularnie brać udział w jego posiedzeniach. Należy też unikać jakichkolwiek informacji, które mogłyby być postrzegane kontrowersyjnie. Trzeba pamiętać, że osoby, które będą czytać nasz życiorys, są tylko ludźmi - wraz ze swoimi uprzedzeniami, preferencjami i poglądami na różne aspekty życia. Dlatego należy unikać wszystkiego, co mogłoby wywołać wrażenie,  iż mamy ekstremalne poglądy, czy poświęcamy za dużo czasu sprawom nie związanym z naszą pracą. Należy skupić się tylko na informacjach o tym, co do tej pory robiliśmy, jakie mamy wykształcenie i przygotowanie zawodowe, jakie sukcesy zawodowe odnieśliśmy i podkreślić zainteresowanie pracą w firmie, do której aplikujemy.

Jeżeli udało się nam uporządkować wszystkie potrzebne i ważne informacje oraz przejrzyście je spisać, mamy duży etap pracy za sobą. Być może było to trudne, ale na pewno wysiłek ten się opłaci. Wyobraźmy sobie pracownika HR, który dostaje na każde wolne stanowisko sto życiorysów. Kogo zaprosi na rozmowę? Tego, kto przysłał przejrzyście i starannie sporządzony życiorys, czy tego, kto przysłał dziesięciostronicowy tekst bez widocznego początku i końca?

Wyobraźmy sobie człowieka, który będzie czytał nasz życiorys. Podstawą sukcesu jest dokument atrakcyjny graficznie, czytelny i przejrzysty, umożliwiający łatwą orientację,  w którym można łatwo znaleźć istotne informacje.

Do opracowania naszego życiorysu możemy użyć różnych typów szablonów. Linki do wybranych stron internetowych oferujących szablony życiorysów można znaleźć tu.