Česky
Slovensky
English
Polski
Znajdź nas na:  

Nawigacja

Dla kandydatów
DRILL testy psychometryczne

DRILL testy psychometryczne

Przeprowadzenie i analiza wyników testów psychometrycznych  jest jedną z usług, które spółka DRILL oferuje nie tylko  potencjalnym pracownikom, ale również osobom, które co prawda aktywnie nie szukają nowej pracy, ale chcą dowiedzieć się więcej o sobie, swoich cechach charakteru, naturalnych predyspozycjach i możliwościach.

Zadowolenie z pracy jest bowiem uwarunkowane nie tylko wysokością wynagrodzenia czy benefitami pracowniczymi, ale również równowagą między Państwa predyspozycjami do wykonywania określonego rodzaju pracy a faktycznie zajmowanym stanowiskiem. Brak równowagi prowadzi do zmęczenia psychicznego, stresu, niezadowolenia, a często nawet do konieczności zmiany pracy.

Testy psychometryczne pomogą Państwu w ocenie umiejętności społecznych, poznaniu cech charakteru i zawodowych, poznaniu Państwa potencjału i czynników motywacyjnych oraz możliwości ich wykorzystania w obecnej lub przyszłej pracy. Testy psychometryczne mogą zapewnić również informację zwrotną o Państwa zdolnościach  matematycznych, ogólnej inteligencji, logicznym i abstrakcyjnym myśleniu, predyspozycjach do pracy zespołowej i zdolnościach twórczych. W ramach testu sprawdzą też Państwo swoją wytrzymałość fizyczną, witalność, dokładność, uważność lub staranność. Dzięki lepszemu poznaniu siebie, na podstawie znajomości swoich mocnych i słabych stron będą Państwo w stanie podejmować prawidłowe decyzje o dalszym rozwoju swojej kariery. Jednocześnie uzyskają Państwo inspiracje i bardzo dokładnie zdefiniowane kierunki dla swojego dalszego rozwoju osobistego.

Podstawowo testowane  cechy charakteru:

 • Pewność siebie.
 • Przebojowość.
 • Twórczość (elastyczność myślenia, zdolność pokonywania stereotypów, oryginalność).
 • Odporność na stres.
 • Inicjatywa.
 • Zaangażowanie.
 • Inteligencja społeczna, zwłaszcza wrażliwość społeczna i wrażliwość na problemy innych, umiejętność przekonywania, zdolność pozyskiwania i motywowania innych.
 • Zdolności komunikacyjne (umiejętność jasnego formułowania myśli).
 • Kierowanie (zdolność przewodzenia i organizowania innych).
 • Współpraca (umiejętność współpracy).
 • Autorefleksja (zdolność do dalszego  rozwoju osobowościowego).
 • Identyfikacja (zdolność identyfikowania się z uznawanymi wartościami, stylem, itp.).
 • Praca  zespołowa.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania. Wypełnij swoje dane kontaktowe.

Pozyje oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe.
Należy wypełnić przynajmniej jedno okienko Email i Telefon.

Imię*:
E-mail:
Telefon:
Wiadomość*:
Przepisz kod*:
Chcę innego obrazka!
Kod kontrolny: