Česky
Slovensky
English
Polski
Znajdź nas na:  

Nawigacja

Wracamy do pracy

Przez jakiś czas nie pracowaliśmy? Cokolwiek było powodem – opieka nad rodziną, studia, pobyt za granicą, długotrwała choroba lub pomoc krewnym – przekonamy się, że życie nie czekało i musimy wiele spraw nadgonić. Jaki będzie nasz powrót do świata pracy i jak będziemy musieli do niego podejść, zależy nie tylko od branży, w której pracowaliśmy lub chcemy znaleźć pracę, ale zwłaszcza od nas samych.

W niektórych branżach (IT, telekomunikacja, itp.) wystarczy jeden rok, często nawet kilka miesięcy, abyśmy stracili kontakt z rozwojem branży. W księgowości, finansach i prawodawstwie po roku możemy się spotkać z zupełnie nowymi wymaganiami, regulacjami, z nowym oprogramowaniem księgowym lub z nowymi procedurami księgowymi i podatkowymi.

Nawet jeżeli pracowaliśmy na mniej specjalistycznym poziomie lub na stanowisku menedżerskim, łatwo może nas zaskoczyć zmiana sposobu zarządzania, zarządzanie procesowe, zmienione warunki na rynku lub zmiana strategii naszej firmy.

Jeżeli chcemy pomyślnie wrócić do pracy, nie wolno zaniedbać „rozpoznania terenu” i znalezienia odpowiedzi na pytania:

  • W jakim kierunku nasza branża rozwinęła się w ostatnim czasie?
  • Jakie zmiany przechodzi nasza branża lub w najbliższym okresie będzie przechodzić?
  • W jaki sposób zmieniła się technologia i prawodawstwo w naszej branży?
  • Czego potrzebuje nasz pierwotny lub nowy potencjalny pracodawca?
  • Czy spełniamy te wymagania?
  • Czy potrzebujemy kursów lub uzupełnienia wiedzy?
  • Czy potrafimy sami przygotować się tak, abyśmy w wybranej branży mieli aktualne informacje i potrafili zaspokoić wymagania i potrzeby pracodawcy?

Wejście na rynek pracy bez analizy aktualnej sytuacji na rynku, swojej wiedzy, zdolności i odpowiedniego przygotowania oraz bez identyfikacji potrzeb potencjalnego pracodawcy czy oceny, co możemy realnie zaoferować, jest ryzykiem, które nie musi się opłacić.

Czas, który poświęcimy na to, aby już na początku być gotowym na wszystko, co może mieć wpływ na nasze przyjęcie, jest inwestycją decydującą o naszym sukcesie. Mogą pomóc nam byli koledzy, organizacje zawodowe, Internet i literatura fachowa.