Česky
Slovensky
English
Polski
Znajdź nas na:  

Nawigacja

Dla kandydatów
DRILL Poradnia
Co to jest assessment center

Co to jest Assessment Center

Assessment Center jest bardzo skuteczną metodą wyboru pracowników na stanowiska menedżerskie, handlowe i często zajmowane stanowiska. Jego wyniki dają stosunkowo dokładną prognozę przyszłych wyników w pracy kandydata. Jeżeli firma stosuje do oceny wstępnie wybranych kandydatów metodę Assessment Center, należy liczyć się z tym, że nasze wyniki w jego trakcie będą miały zasadnicze znaczenie dla naszego ewentualnego przyjęcia.

Program Assessment Center zazwyczaj oparty jest o serię symulacji typowych czynności służbowych, w których testuje się zdolności kandydata. Assessment Center umożliwia porównywanie rezultatów i zachowań wybranych kandydatów, którzy w jednym miejscu i jednym czasie pełnią jednakowe zadania. Assessment Center obejmuje zadania grupowe i indywidualne. Zadania są przygotowane na podstawie pożądanego profilu wydajności, osobowości, cech społecznych i menedżerskich, niezbędnych do piastowania stanowiska. U każdego kandydata ocenia się zdolności wynikające z profilu danego stanowiska (np. zdolności organizacyjne, umiejętność planowania, umiejętność dedukcji i podejmowania decyzji, adekwatność decyzji, twórcze myślenie, odporność na stres, umiejętności komunikacyjne, umiejętność argumentowania, zachowanie wobec partnerów i umiejętność kierowania). Zazwyczaj częścią Assessment Center są też testy psychometryczne, ewentualnie testy wydajności kandydatów.

Assessment Center stawia kandydatom dużo większe wymagania, niż zwykła rozmowa rekrutacyjna. Przede wszystkim trzeba się liczyć z tym, że trwa dużo dłużej –zazwyczaj od kilku godzin do dwóch dni w zależności od stanowiska, o które się ubiegamy. Jeżeli ubiegamy się o stanowisko menedżerskie lub inne kluczowe dla firmy, zazwyczaj przechodzimy jedną lub dwie rozmowy rekrutacyjne. Dopiero po pomyślnym wyniku rozmów zostaniemy zaproszeni do Assessment Center. Jeżeli ubiegamy się o podstawowe stanowisko handlowe lub podobne, może się zdarzyć, że Assessment Center będzie naszym jedynym  etapem rekrutacji.

Bądźmy przygotowani na to, że Assessment Center jest celowo planowane tak, aby kandydaci byli narażeni na znaczny stres (na przykład brak czasu), stworzenie wrażenia niestabilności lub otrzymają zadanie pozornie niewykonalne.

Wyniki i zachowanie uczestników Assessment Center są uważnie obserwowane i analizowane przez zespół specjalistów od zasobów ludzkich, psychologów i przyszłych przełożonych.

Nawet w przypadku, kiedy myślimy, że nie odniesiemy sukcesu podczas Assessment Center, nie należy unikać udziału w nim. Każdy udział jest dla nas cennym doświadczeniem nie tylko z punktu widzenia zachowania na Assessment Center, ale również z punktu widzenia poznania siebie samego i swoich możliwości.