Česky
Slovensky
English
Polski
Pусский
Znajdź nas na:  

Nawigacja

Dla firm
DRILL Support Process Outsourcing
DRILL Procurement Outsourcing

DRILL Procurement Outsourcing

DRILL Procurement Outsourcing zapewnia kompleksowe usługi strategicznych zakupów, obniża/eliminuje koszty utrzymywania własnego działu i potrafi znacznie obniżyć koszty kupowanych produktów i usług. Outsourcing zakupów strategicznych zwięKsza też przejrzystość Państwa przetargów i procesu zakupów, minimalizuje ryzyka nieetycznego postępowania pracowników, przyjmowanie łapówek i prowizji od dostawców i obniża koszty audytu wewnętrznego i kontroli w tym zakresie. Następnie mogą Państwo osiągnąć oszczedności w czynnościach związanych, zwłaszcza kosztów usług prawnych, logistyki i zarządzania zasobami. W ramach tego produktu oferujemy też kompleksowe usługi w zakresie zlecania zamówień publicznych, wraz z ich zabezpieczeniem procesowym i organizacyjnym, prawną i fachową pomocą.

DRILL Procurement Outsourcing to kompleksowa usługa zakupów strategicznych: obniża/eliminuje koszty utrzymywania własnego działu zakupów, potrafi znacznie obniżyć koszty kupowanych produktów i usług – nawet o 20%. Ze względu na to, że świadczymy usługi zakupowe dla wielu klientów oraz znamy szczegółowo poszczególne kategorie towarów i usług, możemy realizować wyższe rabaty.

Mamy dostęp do większej liczby dostawców i dokładniej znamy ich specyficzne warunki, dlatego jesteśmy w stanie lepiej wykorzystać tę wiedzę w negocjowaniu warunków cenowych.

Dla większości firm nieefektywne jest tworzenie dużych działów zakupów strategicznych, które zapewniają cały zakres kupowanych produktów i usług, dlatego kupują centralnie tylko wybrane pozycje.

My jesteśmy w stanie zaoferować kompleksowe usługi strategicznych zakupów dla wszystkich kupowanych produktów i usług.

Outsourcing zakupów strategicznych zwiększa również przejrzystość organizowanych w Państwa firmie przetargów i procesu zakupów, minimalizuje ryzyko nieetycznego postępowania pracowników, przyjmowania łapówek i prowizji od dostawców oraz obniża koszty audytu wewnętrznego i kontroli w tym zakresie. Niezależność zewnętrznych jest niebagatelną zaletą. Mogą Państwo osiągnąć oszczędności na kosztach usług prawnych, logistyki i zarządzania zasobami. W ramach tego produktu oferujemy także kompleksowe usługi w zakresie zlecania zamówień publicznych wraz z ich zabezpieczeniem procesowym i organizacyjnym oraz pomocą prawną.

DRILL Procurement Outsourcing to następujące usługi:

 • Przeprowadzenie regularnego rozpoznania rynku, porównywanie aktualnych umów z umowami firm konkurencyjnych, benchmarking, proponowanie korzystniejszych warunków współpracy.
 • Zarządzanie zakupami z wykorzystaniem dotychczasowych i nowych dostawców.
 • Opracowanie i analiza projektów „business case” oraz działań inwestycyjnych.
 • Przeprowadzanie przetargów (klasycznych i elektronicznych). Identyfikacja wymagań i celów, typowanie potencjalnych partnerów handlowych. Zestawienie komisji selekcyjnej z przedstawicieli Państwa pracowników i specjalistów firmy DRILL. Ustalenie kryteriów oceny potencjalnych partnerów (np. ich pozycja na rynku, jakość produktów i usług, cena i warunki płatności, termin dostawy, termin gwarancji i serwis pogwarancyjny, referencje itp.). Kontaktowanie potencjalnych partnerów handlowych, uzyskanie dodatkowych informacji od potencjalnych dostawców. Analiza ofert i podpisanie umowy.
 • Organizacja aukcji on-line.
 • Renegocjacje umów z dotychczasowymi partnerami.
 • Opracowanie odpowiednich umów ich konsultacja z Państwa działem prawnym, finansowym i innymi odpowiedzialnymi jednostkami.
 • Wniesienie uwag poszczególnych działów do projektu umowy.
 • Zapewnienie odpowiedniego tłumaczenia umowy na języki obce.
 • Zawarcie porozumienia o poufności informacji ze stroną umowy, o ile będzie wymagane dotrzymanie tajemnicy handlowej.
 • Prowadzenie listy wszystkich zawartych umów i przechowywanie wszelkich dokumentów dotyczących przetargów i projektów umów.
 • Dystrybucja oryginałów i kopii zawartych umów.
 • Śledzenie okresu ważności zawartych umów i ewentualne przedłużenie czasu ich obowiązywania. Informowanie o wygaśnięciu umowy odpowiednich jednostek Państwa przedsiębiorstwa.
 • Śledzenie nowych trendów w dziedzinie zakupów strategicznych, projektowanie i wprowadzanie procesów i technologii mających na celu obniżenie kosztów.

Zlecanie zamówień publicznych

W specyficznej dziedzinie zlecania zamówień publicznych, zgodnie z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady: nr 2004/18/WE w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi oraz nr 2004/17/WE koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych i obowiązującymi lokalnie przepisami prawnymi, świadczymy usługi doradztwa i usługi procesowe, zabezpieczenie organizacyjne i prawne zlecania zamówień publicznych dla:

 • Przekraczających limit zamówień publicznych na dostawy, usługi i prace budowlane zlecane w przetargu nieograniczonym, w węższym przetargu, w przetargu publicznym i w przetargu niepublicznym.
 • Przekraczających limit zamówień publicznych na dostawy, usługi i prace budowlane zlecane w przetargu, w węższym przetargu, w przetargu negocjacyjnym i w przetargu niepublicznym.

W ramach świadczenia tych usług oferujemy naszym klientom:

Przygotowanie i ogłoszenie przetargu oraz jego opublikowanie

 • Opracowanie ogłoszenia o przetargu.
 • Opracowanie projektu warunków zadania i ich uzgodnienie ze Zleceniodawcą.
 • Opracowanie projektu kryteriów kwalifikacyjnych i ich uzgodnienie ze Zleceniodawcą.
 • Opublikowanie ogłoszenia o przetargu.
 • Opracowanie tekstowej części dokumentacji, łącznie z warunkami handlowymi i specyfikacją techniczną.
 • Powielenie dokumentacji, łącznie z drukowaną i elektroniczną postacią wykazu warunków.
 • Opracowanie formularzy do udokumentowania danych, które są przedmiotem oceny.

Złożenie ofert

 • Przekazanie dokumentacji przetargowej zainteresowanym i ubiegającym się o dane zamówienie publiczne, wraz z opracowaniem odpowiedzi na pytania dotyczące dokumentacji.
 • Zabezpieczenie procesowe i organizacyjne przebiegu przyjmowania ofert, łącznie ze sporządzeniem potrzebnych dokumentów.
 • Opracowanie formularzy dla mianowania komisji oceniającej.
 • Opracowanie porządku organizacyjnego komisji oceniającej.

Analiza ofert

 • Zabezpieczenie procesowe i organizacyjne posiedzenia komicji oceniającej.
 • Zabezpieczenie procesowe i organizacyjne otwierania kopert z ofertami, łącznie z przygotowaniem protokołu otwierania ofert.
 • Przygotowanie materiałów dla komisji oceniającej.
 • Opracowanie protokołów wszystkich posiedzeń komisji oceniającej, aż po opracowanie raportu końcowego, analizy i oceny ofert.

Zakończenie przetargu

 • Opublikowanie wyników przetargu.
 • Opracowanie sprawozdania o przebiegu przetargu.
 • Opracowanie dokumentacji archiwalnej o przebiegu przetargu.
 • W przypadku odwołania przetargu zapewnienie opracowania formularza odwołania przetargu i jego publikacja.
 • W przypadku zgłoszenia sprzeciwu ze strony któregoś z oferentów, także opracowanie stanowiska zleceniodawcy dla Urzędu ochrony konkurencji nt. ewentualnych zarzutów.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania. Wypełnij swoje dane kontaktowe.

Pozyje oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe.
Należy wypełnić przynajmniej jedno okienko Email i Telefon.

Imię*:
E-mail:
Telefon:
Wiadomość*:
Przepisz kod*:
Chcę innego obrazka!
Kod kontrolny: